اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت , 2017-08-23

عنوان : ( مقایسه بین تهیه اکسید گرافن با روش هومر و روش هومراصلاح شده پیشنهادی )

نویسندگان: عامر عبدالعباس سکران سکران , هادی عربی , حمیده هاشمی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش هومر، رایج‌ترین روش مورد استفاده برای تهیه اکسید گرافن است. در این بررسی، تهیه اکسید گرافن با روش هومر و روش که در آن بعضی پارامترها اصلاح شده است توصیف می‌گردد. دریافتیم که افزایش مقدار پتاسیم پرمنگنات، اسیدسولفوریک و نیز زمان همزدن در روش هومر اصلاح شده، منجر به افزایش کارایی فرآیند اکسیداسیون می شود. مشخصه‌یابی اکسید گرافن تهیه شده، توسط پراش پرتو ایکس XRD، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FT-IR انجام شد. پراش پرتو ایکس (XRD)، برای بررسی ساختار بلوری ورقه‌های اکسید گرافن انتخاب شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مورفولوژی ورقه‌های اکسید گرافن را نشان می‌دهد. برای تایید حضور گروه‌های عاملی اکسیژن‌دار در ورقه‌هاى اکسید گرافن از تحلیل طیف مادون قرمز تبدیل فوریه استفاده شد. در نتیجه، روش هومر اصلاح شده پیشنهادی، یکی از بهترین روش‌های تهیه اکسید گرافن با بالاترین درجه فرآیند اکسیداسیون مى‌باشد.

کلمات کلیدی

, اکسید گرافن, روش هومر اصلاح شده, نانوساختار, اکسیداسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065032,
author = {سکران, عامر عبدالعباس سکران and عربی, هادی and هاشمی راد, حمیده},
title = {مقایسه بین تهیه اکسید گرافن با روش هومر و روش هومراصلاح شده پیشنهادی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اکسید گرافن، روش هومر اصلاح شده، نانوساختار، اکسیداسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه بین تهیه اکسید گرافن با روش هومر و روش هومراصلاح شده پیشنهادی
%A سکران, عامر عبدالعباس سکران
%A عربی, هادی
%A هاشمی راد, حمیده
%J اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت
%D 2017

[Download]