اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی , 2017-09-20

عنوان : ( تحلیل فضایی دفاتر خدمات الکترونیک (پیشخوان دولت) با استفاده از GIS (مطالعه موردی مشهد) )

نویسندگان: مسعود مینائی , فهیمه مروجی راد , فاطمه زعفرانی حصار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک به عنوان یکی از مراکز ارائه دهنده ی خدمات شهری، از مدت ها پیش به عنوان یک راهبرد مهم برای کم کردن هزینه ها و کوتاه تر شدن مسیرهای اداری و نهایتا بهبود سامانه های پاسخگویی به شهروندان موردنظر بوده است اما با افزایش جمعیت و تراکم آن در شهر، خدمات رسانی در زمینه های مختلف از جمله دفاتر خدمات الکترونیک به دلیل کمبودهای موجود، دچار نارسایی شده است. هدف از این پژوهش حاضر تشخیص نواحی بهینه جهت ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک در شهر مشهد می باشد. در پژوهش حاضر ابتدا به شناسای عوام تاثیرگذار بر مکانیابی دفاتر خدمات الکترونیک دولت پرداخته شد. پس از جمع آوری داده های فضایی لازم این داده ها به پایگاه اطلاعات جغرافیایی وارد گردید. در ادامه لایه های اطلاعاتی هرکدام از عوامل براساس ویژگی های آنها نوع تاثیرگذاریشان تولید گردیدند. پس از آن جهت وزندهی معیارها و تعیین اهمیت هرکدام از عوامل تاثیرگذار از روش تحلیل سلسله مورد Expert choice در بین متخصصین توزیع شده و با استفاده از نرم افزار AHP مراتبی استفاده گردید. پرسش نامه های روش ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت وزن هرکدام از شاخص ها تعیین شد. در نهایت با بکارگیری از روش همپوشانی، معیارهای وزندهی شده با هم تلفیق و مکان بهینه برای استقرار دفاتر خدمات الکترونیک دولت مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, مکانیابی, دفاتر خدمات الکترونیک دولت, سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS), AHP, شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065047,
author = {مینائی, مسعود and مروجی راد, فهیمه and زعفرانی حصار, فاطمه},
title = {تحلیل فضایی دفاتر خدمات الکترونیک (پیشخوان دولت) با استفاده از GIS (مطالعه موردی مشهد)},
booktitle = {اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی},
year = {2017},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {مکانیابی، دفاتر خدمات الکترونیک دولت، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، AHP، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل فضایی دفاتر خدمات الکترونیک (پیشخوان دولت) با استفاده از GIS (مطالعه موردی مشهد)
%A مینائی, مسعود
%A مروجی راد, فهیمه
%A زعفرانی حصار, فاطمه
%J اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
%D 2017

[Download]