تاریخ اسلام و ایران, دوره (27), شماره (34), سال (2017-9) , صفحات (39-67)

عنوان : ( واکاوی مساله گرانی نان در کردستان دهه پایانی حکومت قاجار و تبیین عوامل موجده آن(1332-1342ه.ق.) )

نویسندگان: مظهر ادوای , علی ناظمیان فرد , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نان به عنوان غذای اصلی مردم ایران در دورۀ قاجار و گرانی آن به ویژه طی سال های جنگ جهانی اول(1332-1336ه.) مساله ای فراگیر در تمام نواحی ایران بود. مردمِ کردستان هم در غرب کشور گرفتار مساله قحطی و گرانی نان شدند اما برخلاف دیگر نواحی ایران بعد از پایان جنگ، به رغم خروج نیروهای بیگانه، بارش باران های گسترده و فراوانی غله در کردستان،دامنه گرانی بعد از سال1336 گسترده تر شد.از این رو مساله گرانی نان در کردستان دوره قاجار نیازمند تحلیل و واکاوی است. این مقاله حول محور این پریش سامان گرفته که چه عواملی سبب شکل گیری مساله گرانی نان در کردستان دهه پایانی حکومت قاجار1332-1342ه ق)شدند؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عوامل موثر یر شکل گیری مساله گرانی نان در کردستان، هر کدام با فراهم آوردن شرایط مناسب ، سعی کردند از این مساله برای حذف عامل های دیگر بهره برداری کنند. این پژوهش با تکیه بر اسناد، عرایض و منابع محلی نگاری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی می کوشد تا به تبیین علی و چرایی تکوین و استمرار این معضل اجتماعی بپردازد و نشان دهد که عامل های شکل دهنده مساله گرانی ، برای کسب منافه بیشتر، چگونه از مساله ای که خود شکل داده بودند،برای حذف همدیگر استفاده می کردند.

کلمات کلیدی

, نان, قاجار, کردستان, گرانی, نیروهای خارجی, اعیان و مالکین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065064,
author = {ادوای, مظهر and ناظمیان فرد, علی and وکیلی, هادی},
title = {واکاوی مساله گرانی نان در کردستان دهه پایانی حکومت قاجار و تبیین عوامل موجده آن(1332-1342ه.ق.)},
journal = {تاریخ اسلام و ایران},
year = {2017},
volume = {27},
number = {34},
month = {September},
issn = {2008-885X},
pages = {39--67},
numpages = {28},
keywords = {نان، قاجار، کردستان، گرانی، نیروهای خارجی، اعیان و مالکین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مساله گرانی نان در کردستان دهه پایانی حکومت قاجار و تبیین عوامل موجده آن(1332-1342ه.ق.)
%A ادوای, مظهر
%A ناظمیان فرد, علی
%A وکیلی, هادی
%J تاریخ اسلام و ایران
%@ 2008-885X
%D 2017

[Download]