اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت , 2017-08-23

عنوان : ( مقایسه دو روش همرسوبی مستقیم و همرسوبی معکوس در سنتز نانوذرات اکسید نقره(Ag2O) )

نویسندگان: علی حسن غازی الخیکانی , هادی عربی , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل مقاوم شدن باکتری¬ها به آنتی¬بیوتیک¬های معمولی، مطالعه و بررسی خواص ضد باکتری نانوذرات نقره بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است . نتایج پژوهش¬های انجام شده نشان می¬دهد که نانوذرات نقره می¬توانند مانع رشد باکتری¬های مختلف شوند. بعلاوه مشخص شده است که نانوذرات اکسید نقره(Ag2O) خواص ضد باکتری بهتری نسبت به نانوذرات نقره(Ag) دارند. با توجه به آنچه گفته شد، این پژوهش در پی یافتن روشی مناسب برای سنتز نانوذرات اکسید نقره است.

کلمات کلیدی

, اکسید نقره, همرسوبی مستقیم, همرسوبی معکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065086,
author = {الخیکانی, علی حسن غازی and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا},
title = {مقایسه دو روش همرسوبی مستقیم و همرسوبی معکوس در سنتز نانوذرات اکسید نقره(Ag2O)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اکسید نقره، همرسوبی مستقیم، همرسوبی معکوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دو روش همرسوبی مستقیم و همرسوبی معکوس در سنتز نانوذرات اکسید نقره(Ag2O)
%A الخیکانی, علی حسن غازی
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%J اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت
%D 2017

[Download]