همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا , 2016-09-05

عنوان : ( تحلیل داده های ایستگاههای غبار سنجی شهر مشهد و مقایسه آن با شرایط زمین شناسی )

نویسندگان: مائده حجتی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر پارامترهای هواشناسی نظیراطلاعات دما، بارندگی و رطوبت نسبی بر میزان و غلظت ریزگرد ها در شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور اطلاعات بیست ساله اخیر از اداره هواشناسی مشهد جمع آوری شد و نمودار میانگین های آماری این پارامترهای در شش سال اخیر از اداره محیط زیست مشهد ( Psi) هواشناسی ترسیم شد. همچنین شاخص کیفیت هوا و یا غلظت ترکیبات آلاینده های هوا psi ) جمع آوری و تعداد روزهای آلوده بین 100 تا 199 ) مشخص شد. علاوه بر این میزان غلظت ریزگردها در این فاصله زمانی از سازمان محیط زیست مشهد دریافت گردید نتایج به دست آمده ارتباط بین پارامترهای هواشناسی با میزان آلودگی هوا و غلظت ریزگردها را مشخص مینماید.

کلمات کلیدی

, آلودگی هوا, عوامل هواشناسی, شاخص کیفیت هوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065090,
author = {حجتی, مائده and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {تحلیل داده های ایستگاههای غبار سنجی شهر مشهد و مقایسه آن با شرایط زمین شناسی},
booktitle = {همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {آلودگی هوا، عوامل هواشناسی، شاخص کیفیت هوا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل داده های ایستگاههای غبار سنجی شهر مشهد و مقایسه آن با شرایط زمین شناسی
%A حجتی, مائده
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا
%D 2016

[Download]