سومین کنفرانس بینالمللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی , 2017-07-12

عنوان : ( ارائه راهکارهای مناسب برای ماندگاری افراد در روستاها (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان کرمانشاه) )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کشور ایران به وضوح شاهد پدیده خالی‌شدن روستاها و مهاجرت افراد روستایی، یکی پس از دیگری است. رشد سالانه جمعیت روستایی‌ها در سال 1390، برابر 63/0- بوده که در سال 1395 بر رشد منفی آن نیز افزوده‌تر (68/0-) شده است. جمعیت 24 میلیون نفری روستایی در سال 1370، امروزه به 20 میلیون و 730 هزار نفر روستایی در سال 1395 رسیده است. مطالعه موردنظر به بررسی و شناسایی راهکارهایی برای ماندگاری افراد در ورستاهای شهرستانهای منتخب استان کرمانشاه پرداخته است. جامعه آماری سه شهرستان قصرشیرین، پاوه و هرسین به ترتیب بر اساس نرخهای ماندگاری کم، متوسط و زیاد است. نتایج و تجزیه و تحلیل‌های حاصل از پرسشنامهها گویای این بود که تمایل به ماندگاری افراد روستایی در روستاهایی که بجز مشاغل کشاورزی، دارای مشاغل غیرکشاورزی نیز هستند؛ بیشتر است. بنابراین پیشنهاد می شود که با تولید مشاغل غیرکشاورزی در روستاها، از قبیل احداث صنعت های کوچک روستایی و فراهمسازی زیرساخت‌های تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی در نزدیکی روستاها، روستاییان را در روستاها ماندگارتر کرد.

کلمات کلیدی

, ماندگاری در روستا, مهاجرت, مشاغل غیرکشاورزی, روستاهای کرمانشاه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065096,
author = {دانشورکاخکی, محمود},
title = {ارائه راهکارهای مناسب برای ماندگاری افراد در روستاها (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان کرمانشاه)},
booktitle = {سومین کنفرانس بینالمللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماندگاری در روستا، مهاجرت، مشاغل غیرکشاورزی، روستاهای کرمانشاه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه راهکارهای مناسب برای ماندگاری افراد در روستاها (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان کرمانشاه)
%A دانشورکاخکی, محمود
%J سومین کنفرانس بینالمللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2017

[Download]