سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران , 2017-07-19

عنوان : ( تجزیه‌وتحلیل تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: شهرستانهای منتخب استان کرمانشاه) )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کشور ایران به وضوح شاهد پدیده خالی‌شدن روستاها و مهاجرت افراد روستایی، یکی پس از دیگری است. رشد سالانه جمعیت روستایی‌ها در سال 1390، برابر 63/0- بوده که در سال 1395 بر رشد منفی آن نیز افزوده‌تر (68/0-) شده است. جمعیت 24 میلیون نفری روستایی در سال 1370، امروزه به 20 میلیون و 730 هزار نفر روستایی در سال 1395 رسیده است. مطالعه موردنظر به تجزیه‌وتحلیل ماندگاری جوانان در روستاهای شهرستانهای منتخب استان کرمانشاه پرداخته است. جامعه آماری سه شهرستان قصرشیرین، پاوه و هرسین به ترتیب بر اساس نرخهای ماندگاری کم، متوسط و زیاد است. نتایج و تجزیه و تحلیل‌های حاصل از پرسشنامهها گویای این بود که میزان تحصیلات جوانان روستایی بر تمایل به ماندگاری آن‌ها زیاد موثر نیست. در واقع با توجه به رتبه اول بیکاری استان در کشور، شغل جوانان نسبت به ارتقا وجهه‌اجتماعی برتری دارد.

کلمات کلیدی

, ماندگاری در روستا, جوانان روستایی, مهاجرت, کرمانشاه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065097,
author = {دانشورکاخکی, محمود},
title = {تجزیه‌وتحلیل تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: شهرستانهای منتخب استان کرمانشاه)},
booktitle = {سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران},
year = {2017},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ماندگاری در روستا، جوانان روستایی، مهاجرت، کرمانشاه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه‌وتحلیل تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: شهرستانهای منتخب استان کرمانشاه)
%A دانشورکاخکی, محمود
%J سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
%D 2017

[Download]