پنجمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و چالش های محیطی , 2017-10-18

عنوان : ( بررسی علل فرونشست زمین در جنوب غرب تهران (منطقه 19) )

نویسندگان: بهاره آتشی , سیدرضا حسین زاده , مسعود مینائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرونشست یکی از مخاطرات ژئومورفولوژیکی اسشت که به دلیل حرکت کند و آرامی که دارد در دراز مدت آثار خود را نشان داده و عامل مخاطره آمیز بودن آن به همین علت است. این پدیده می تواند با تخلیه دراز مدت آب، نفت و گاز از مخازن زیر زمینی ایجاد و یا تشدید شود. فرونشینی سطح زمین از جمله مخاطرات محیطی است که بشر در دهه های اخیر به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت های آبرفتی با آن مواجه شده است. برداشت بیش از حد منابع آب زیر زمینی برای کشاورزی در دشت تهران در سال های اخیر موجبات فرونشست را فراهم آورده است. شواهد فرونشست به صورت ایجاد ترک خوردگی و بروز آسیب های شدید به سازهای سنگین مانند پل ها و تخریب چاه ها نمود پیدا می کند. بهترین نمونه آن ساختمان ها هستند که خسارات فراوانی را تحمل می کنند.

کلمات کلیدی

, فرونشست, سنجش از دور, رادار, تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065099,
author = {بهاره آتشی and حسین زاده, سیدرضا and مینائی, مسعود},
title = {بررسی علل فرونشست زمین در جنوب غرب تهران (منطقه 19)},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و چالش های محیطی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرونشست، سنجش از دور، رادار، تهران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی علل فرونشست زمین در جنوب غرب تهران (منطقه 19)
%A بهاره آتشی
%A حسین زاده, سیدرضا
%A مینائی, مسعود
%J پنجمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
%D 2017

[Download]