چهارمین کنفرانس ملی دستاروهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی , 2017-10-13

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاکهای لسی در شمال شرق کلاله، استان گلستان )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , حامد اتابائی , حامد رضایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاکهای رمبنده از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در زمره خاکهای مسئلهدار قرار میگیرند. این خاک- ها مشکلات زیادی را برای پروژههای عمرانی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک ایجاد مینمایند. یکی از مهمترین گروه خاکهای رمبنده، لسها میباشند. استان گلستان بیشترین وسعت لس را در بین استانهای کشور دارد. در این تحقیق به منظور بررسی و شناخت خاکهای لسی، 14 نمونه به صورت دست نخورده تهیه و به آزمایشگاه منتقل و پارامترهای حدود اتربرگ، وزن واحد حجم، توزیع اندازه دانهها، نسبت تخلخل و چگالی مخصوص برای هر نمونه تعیین شد. قابلیت رمبندگی این خاکها بر اساس معیار جنینگز و نایت، معیارکلونجر و معیار هندی به دست آمد. نتایج این آزمایشها نشان میدهد که این خاکها جزو لسهایی با خاصیت خمیری پایین بوده و مستعد رمبندگی میباشند.

کلمات کلیدی

, فروچاله, پهنه بندی خطر, ارزش اطلاعاتی, لس, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065118,
author = {لشکری پور, غلامرضا and اتابائی, حامد and حامد رضایی},
title = {ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاکهای لسی در شمال شرق کلاله، استان گلستان},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی دستاروهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فروچاله، پهنه بندی خطر، ارزش اطلاعاتی، لس، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاکهای لسی در شمال شرق کلاله، استان گلستان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A اتابائی, حامد
%A حامد رضایی
%J چهارمین کنفرانس ملی دستاروهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
%D 2017

[Download]