جاده, دوره (25), شماره (90), سال (2017-10) , صفحات (19-30)

عنوان : ( شناسایی نقاط حادثه خیز تصادفات عابر پیاده به کمک تابع چگالی کرنل در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد) )

نویسندگان: مریم حسن پور , روزبه شاد , ابوالفضل محمدزاده مقدم , غلامرضا شیران , سید حسن محسنیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیقات نشان می¬دهند که سهم عابر پیاده از مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات ترافیکی 22 درصد و این مقدار در کشور ایران معادل با 2/23 درصد می¬باشد. از این¬رو تحلیل و ارزیابی تصادفات عابرین پیاده به یکی از چالش‌های مهم مهندسی در زمینه¬ی ارتقای ایمنی و سلامت عمومی تبدیل شده است. با این حال نقطه ضعف اساسی اکثر تحقیقات، عدم توجه به پارامتر مکان حادثه بوده، به‌طوری‌که به مسأله¬ی تغییرات مکانی در فرآیند تحلیل توجهی نشده است. در این مقاله با استفاده از آمار و اطلاعات تصادفات جرحی عابر پیاده شهر مشهد در سال‌های 1391 تا 1393 به‌عنوان نمونه موردی و انجام تحلیل¬های مکانی-آماری در محیط GIS، نواحی دارای تراکم بالای تصادفات عابر پیاده شناسایی و اولویت¬بندی گردیدند. بدین منظور ابتدا داده‌های رستری با ابعاد 20*20 متر در یک پایگاه داده مکانی شامل 111537 پیکسل آماده‌سازی و با استفاده از تابع چگالی کرنل شبکه‌ای (Network Kernel Density Estimation) نقاط حادثه¬خیز شناسایی شدند. به استناد به مناطق متراکم استخراج¬شده، میدان فجر در منطقه¬ی چهار شهرداری، ابتدای جاده¬ی سرخس در منطقه شش شهرداری و تقاطع همت-رسالت، به‌عنوان حادثه‌خیزترین نقاط شهر مشهد از لحاظ تعداد تصادفات جرحی عابر پیاده شناسایی شدند. از این¬رو اولویت¬دهی به‌منظور ممیزی ایمنی در این نقاط توصیه می¬گردد.

کلمات کلیدی

, تصادفات جرحی عابر پیاده, تخمین چگالی, سیستم اطلاعات مکانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065137,
author = {حسن پور, مریم and شاد, روزبه and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and غلامرضا شیران and سید حسن محسنیان},
title = {شناسایی نقاط حادثه خیز تصادفات عابر پیاده به کمک تابع چگالی کرنل در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)},
journal = {جاده},
year = {2017},
volume = {25},
number = {90},
month = {October},
issn = {1735-062X},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {تصادفات جرحی عابر پیاده، تخمین چگالی، سیستم اطلاعات مکانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نقاط حادثه خیز تصادفات عابر پیاده به کمک تابع چگالی کرنل در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)
%A حسن پور, مریم
%A شاد, روزبه
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A غلامرضا شیران
%A سید حسن محسنیان
%J جاده
%@ 1735-062X
%D 2017

[Download]