چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی , 2017-10-06

عنوان : ( بررسی پوزولان چکنه نیشابور جهت ساخت بتن ژئوپلیمری )

نویسندگان: بهزاد قانعی , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند تولید سیمان نیازمند مصرف بالای سوخت و انرژی است که علاوه بر صرف هزینه، سبب آلودگی محیط زیست شده است. لذا محققین در حال جستجو برای یافتن مصالحی نوین به عنوان جایگزین سیمان در بتن هستند. یکی از یافتهها در این زمینه، استفاده از پوزولان و تهیه بتن ژئوپلیمری است که به علت داشتن امتیازاتی از جمله ارزانتر بودن، تولید دی اکسید کربن کمتر و خواص مکانیکی مطلوب در مقایسه با سیمان و بتن معمولی، مورد توجه قرار گرفته است. اما استفاده و تولید بتن با این مصالح هنوز در مرحله تحقیق بوده و وارد آئیننامه نشده است. هر مصالح نوینی که قرار است به عنوان مصالح مهندسی مورد قبول قرار گیرد، باید به لحاظ شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و زیستمحیطی مورد شناسایی و به لحاظ مسائل اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. علیرغم اینکه مطالعاتی روی مشخصات بتنهای ژئوپلیمری صورت گرفته، ولی اولاً این مطالعات ناقص بوده و ثانیاً این مطالعات، اخیراً وارد حوزه مشخصات مکانیکی شده است. با توجه به موارد اخیر و این مهم که پوزولان نقش اصلی در تهیه این بتن را داراست، در تحقیق حاضر به بررسی پوزولان چکنه نیشابور و مقایسه آن با معیارها و دیگر نمونههای پوزولان گزارش شده پرداخته شده و پس از اثبات وجود حداقلهای لازم، مراحل آمادهسازی آن گزارش شده است.

کلمات کلیدی

, بتن ژئوپلیمری, پوزولان طبیعی, جایگزین سیمان, خاک آلومینوسیلیکات, مطالعات آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065147,
author = {بهزاد قانعی and ابریشمی, سعید},
title = {بررسی پوزولان چکنه نیشابور جهت ساخت بتن ژئوپلیمری},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بتن ژئوپلیمری، پوزولان طبیعی، جایگزین سیمان، خاک آلومینوسیلیکات، مطالعات آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پوزولان چکنه نیشابور جهت ساخت بتن ژئوپلیمری
%A بهزاد قانعی
%A ابریشمی, سعید
%J چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
%D 2017

[Download]