پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار , 2017-10-14

عنوان : ( مقایسه مشخصّات پوزولان طبیعی معدن چکنه با سایر معادن پوزولان ایران )

نویسندگان: بهزاد قانعی , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجّه به رشد و توسعه صنعت ساخت و ساز، انتظار از بتن به عنوان یکی از مصالح ساختمانیِ نسبتاً ارزان و دارای پتانسیل مقاومتی و دوام مناسب، نسبت به دیگر مصالح رایج، رو به افزایش است. ازاینرو، متخصصان این رشته بر آن شدهاند تا همگام با توسعه دیگر علوم، با بهبود کیفیت بتن و ابداع بتنهای خاص کاربرد این مصالح ساختمانی را نیز توسعه بخشند. به عنوان نمونه، آنچه امروزه به نام بتنهای توانمند و پرمقاومت از آن نام برده میشود، نتیجه بخشی از این تلاشها است. پوزولانها توانستهاند با جایگزینی با سیمان ضمن ایجاد صرفهجویی در سوخت برای تولید سیمان و کاهش آلودگی محیطزیست، در خواص بتن نیز مؤثر بوده و دوام آنها را به ویژه در محیطهای خورنده افزایش دهند ولی نیاز به پژوهشهایِ گستردهتری به منظور تهیه بتن ژئوپلیمری وجود دارد. است. اما استفاده و تولید بتن با این مصالح هنوز در مرحله تحقیق بوده و وارد آئیننامه نشده است. هر مصالح نوینی که قرار است به عنوان مصالح مهندسی مورد قبول قرار گیرد، باید به لحاظ شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و زیستمحیطی مورد شناسایی و به لحاظ مسائل اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. علیرغم اینکه مطالعاتی روی مشخصات بتنهای ژئوپلیمری صورت گرفته، ولی اولاً این مطالعات ناقص بوده و ثانیاً این مطالعات، اخیراً وارد حوزه مشخصات مکانیکی شده است. با توجّه به موارد اخیر و این مهم که پوزولان نقش اصلی در تهیه این بتن را داراست، در تحقیق حاضر به بررسی مشخصّات پوزولان طبیعی چکنه نیشابور و مقایسه آن با سایر معادن پوزولان ایران پرداخته شده و پس از اثبات وجود حداقلهای لازم، مراحل آمادهسازی آن گزارش شده است.

کلمات کلیدی

, بتن ژئوپلیمری, پوزولان طبیعی, جایگزین سیمان, خاک آلومینوسیلیکات, معادن پوزولان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065148,
author = {بهزاد قانعی and ابریشمی, سعید},
title = {مقایسه مشخصّات پوزولان طبیعی معدن چکنه با سایر معادن پوزولان ایران},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بتن ژئوپلیمری، پوزولان طبیعی، جایگزین سیمان، خاک آلومینوسیلیکات، معادن پوزولان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مشخصّات پوزولان طبیعی معدن چکنه با سایر معادن پوزولان ایران
%A بهزاد قانعی
%A ابریشمی, سعید
%J پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار
%D 2017

[Download]