دومین کنگزه ملی طب حیوانات همراه , 2017-10-03

عنوان : ( معاینه بالینی اندامهای حزکتی در اسبهای پرشی جهت تعیین سطح عملکرد ورزشی )

نویسندگان: کامران سرداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معاینات بالینی کلاسیک بسیار با ارزش هستند ولی ممکن است همیشه نتوان با استفاده از آنها پیش آگهی مناسب و درستی از وضعیت اسب آن هم به طور ویژه در اسب های پرشی با رده ورزشی بالا به دست آورد. در واقع در اسب های پرشی ویژه که در رده های بالای این ورزش قرار دارند باید از روشی استفاده کرد که مکمل و در کنارمعاینات بالینی کلاسیک قرار گرفته و در واقع به عنوان یک راهنما برای معاینات کلاسیک استفاده شوند. در این صورت می توان یک پروتوکل پیشگیری مناسب بدست آورد تا قبل از تظاهر بالینی کامل، مشکل پیدا و از حذف و یا کاهش زود هنگام سطح عملکرد ورزشی این گونه اسب ها جلوگیری شود. بهترین روش برای نیل به این هدف ارزیابی اسب هنگام فعالیتهای ورزشی )تمرین، گرم کردن و رقابت ورزشی( خواهد بود. برای این منظور دامپزشک این فیلد باید آگاهی کامل نسبت به حرکات طبیعی اسب، ورزش پرش با اسب و چگونگی آن داشته باشد. در واقع این روش و معاینات کلاسیک مکمل هم بوده فقط با استفاده از این روش شاید بتوان برخی مشکلات اسب های پرشی را قبل از نمود بالینی آن پیدا و راه درمانی برای آن پیدا کرد.

کلمات کلیدی

, اسب, لنگش, عملکرد ورزشی, پرش با اسب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065187,
author = {سرداری, کامران},
title = {معاینه بالینی اندامهای حزکتی در اسبهای پرشی جهت تعیین سطح عملکرد ورزشی},
booktitle = {دومین کنگزه ملی طب حیوانات همراه},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسب، لنگش، عملکرد ورزشی، پرش با اسب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معاینه بالینی اندامهای حزکتی در اسبهای پرشی جهت تعیین سطح عملکرد ورزشی
%A سرداری, کامران
%J دومین کنگزه ملی طب حیوانات همراه
%D 2017

[Download]