سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوری های پیشرفته , 2017-10-11

عنوان : ( تاثیر نحوه توزیع ذرات تقویت کننده در رفتار خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد هدفمند )

نویسندگان: حدیث ژرفی , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تاثیر شیب توزیع ذرات و نیز کسر حجمی آستانه در تحلیل خزش دیسک های دوار ساخته شده از مواد گرادیانی هدفمند بحث و بررسی می شود. بدین منظور دیسک دوار ساخته شده از زمینه آلومینیوم خالص با توزع خطی ذرات تقویت کتتده سیلیکات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.با استفاده از قانون خزشی شربی و مدلسازی ریاضی، رفتار خزشی پایای دیسک دوار مورد بررسی قرار خواهد گرفت نتایج نشان می دهد توزیع تنش ها و نرخ های خزشی دیسک دوار کاملا به مقدار و نحوه توزیع ذرات تقویت کننده بستگی دارند. بنابراین در وضعیتی که کسر حجمی ذرات تقویت کننده در شعاع داخلی دیسک ها یکسان است، هر چه شیب توزیع ذرات کمتر باشد و کسر حجمی ذرات در شعاع بیرونی دیسک بیشتر باشد تنش ها و نرخ های خزش کمتر می گردند.

کلمات کلیدی

, خزش حالت پایا, ماده هدفمند, دیسک دوار, کسر حجمی, شیب توزیع ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065193,
author = {ژرفی, حدیث and اختراعی طوسی, حمید},
title = {تاثیر نحوه توزیع ذرات تقویت کننده در رفتار خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد هدفمند},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوری های پیشرفته},
year = {2017},
location = {اسفراین, ايران},
keywords = {خزش حالت پایا، ماده هدفمند، دیسک دوار، کسر حجمی، شیب توزیع ذرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نحوه توزیع ذرات تقویت کننده در رفتار خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد هدفمند
%A ژرفی, حدیث
%A اختراعی طوسی, حمید
%J سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوری های پیشرفته
%D 2017

[Download]