سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوری های پیشرفته , 2017-10-11

عنوان : ( تحلیل خزش در دیسک دوار ساخته شده از مواد گرادیانی هدفمند با توزیع غیر خطی خواص )

نویسندگان: حدیث ژرفی , حمید اختراعی طوسی , حمید ژرفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تاثیر توزیع گرادیانی ماده هدفمند در رفتار خزشی دیسک دوار می باشد. بدین منظور دیسک دوار ساخته شده از ماده Al-SiC تحت توزیع شعاعی ذرات تقویت کننده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یک مدل ریاضی برای بررسی رفتار خزشی دیسک دوار ارائه خواهد شد. رفتار خزشس حالت پایای دیسک تحت تنش های ترمومکانیکی ناشی از دوران دیسک و حرارت موجود در آن توسط قانون شربی بررسی خواهد شد. نتایج نشان می دهد توزیع تنش ها و نرخ های خزشی دیسک دوار کاملا به مقدار و نحوه توزیع ذرات تقویت کننده بستگی دارد. بنابراین برای کنترل خزش در نقاط مختلف دیسک می توان نحوه توزیع مناسب ذرات را در ماده هدفمند طراحی نمود.

کلمات کلیدی

, خزش حالت پایا, ماده هدفمند, دیسک دوار, شیب توزیع ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065194,
author = {ژرفی, حدیث and اختراعی طوسی, حمید and حمید ژرفی},
title = {تحلیل خزش در دیسک دوار ساخته شده از مواد گرادیانی هدفمند با توزیع غیر خطی خواص},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوری های پیشرفته},
year = {2017},
location = {اسفراین, ايران},
keywords = {خزش حالت پایا، ماده هدفمند، دیسک دوار، شیب توزیع ذرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل خزش در دیسک دوار ساخته شده از مواد گرادیانی هدفمند با توزیع غیر خطی خواص
%A ژرفی, حدیث
%A اختراعی طوسی, حمید
%A حمید ژرفی
%J سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوری های پیشرفته
%D 2017

[Download]