دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست ایران , 2017-08-24

عنوان : ( تحلیل فرودی جریان غیر ماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت )

نویسندگان: حسین بانژاد , علیرضا خوش کنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل انواع جریان در مجاری روباز با به کارگیری معیار عدد فرود )آنالیز فرودی( روشی سودمند و نسبتا دقیق در طراحی سازه های هیدرولیکی و روندیابی هیدرولیکی سیلاب به شمار می رود. این پزوهش با هدف تعیین رفتار جریان غیرماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت افقی انجام شد. روش پژوهش به شکل شبیه سازی عددی نرم افزاری بود. نرم افزار Flow-3D نسخه 11.1 به عنوان ابزار پژوهش جهت انجام شبیه سازی ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که با بهره گیری از معیار عدد فرود و مطالعه تغییرات هندسی- حرکتی سطح آزاد جریان می توان بسیاری از ویژگی های جریان غیرماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت را پیش بینی نمود.

کلمات کلیدی

, عدد فرود, آنالیز فرودی, جریان غیرماندگار سریع, شکست سد, بستر ثابت, سطح آزاد جریان, Flow-3D , سیلاب, موج مثبت, جبهه موج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065279,
author = {بانژاد, حسین and علیرضا خوش کنش},
title = {تحلیل فرودی جریان غیر ماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عدد فرود، آنالیز فرودی، جریان غیرماندگار سریع، شکست سد، بستر ثابت، سطح آزاد جریان، Flow-3D ، سیلاب، موج مثبت، جبهه موج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل فرودی جریان غیر ماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت
%A بانژاد, حسین
%A علیرضا خوش کنش
%J دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری، شهر سازی و محیط زیست ایران
%D 2017

[Download]