سوین کنفرانس مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان , 2017-09-15

عنوان : ( بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی پایدار )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , فاطمه رضوی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عرصه رقابتی امروز، هر کسب¬و¬کاری برای بقا مزیت رقابتی خاصی مانند اندازه، مکان، آمیخته محصول، تکنولوژی، ارتباط با مشتری و... برای خود برگزیده است. این که یک کسب¬و¬کار چه مزیتی دارد موضوع بحث نیست بلکه مساله زمانی آغاز می¬شود که با تغییرات بازار مزیت رقابتی موجود نیز رو به انحطاط می¬رود؛ و در این زمان ممکن است مزیت رقابتی دیروز دیگر معنایی نداشته باشد. در مواجهه با این مشکل یک پاسخ اساسی وجود دارد؛ نوآوری. نوآوری قابلیت حفظ مزیت دیروز و ایجاد مزیت جدید را دارد. در واقع تنها مزیت رقابتی پایدار، نوآوری است؛ و کسب¬و¬کارها تنها از این طریق می¬توانند همگام با محیط خود را با شرایط ایجاد شده وفق دهند. در این مطالعه به بررسی نقش نوآوری در کسب مزیت رقابتی پرداخته شده و آن نوآوری هایی که سازمان از طریق آن می تواند به مزیت رقابتی دست یابد معرفی می-شوند. در نهایت نیز با بررسی تنش تغییر سریع در کسب¬و¬کارها این نتیجه حاصل می شود که بهترین ابزار برای رویارویی با چالش تغییر سریع، کارآفرینی استراتژیک می¬باشد.

کلمات کلیدی

, نوآوری, مزیت رقابتی, کارآفرینی استراتژیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065282,
author = {خوراکیان, علیرضا and رضوی زاده, فاطمه},
title = {بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی پایدار},
booktitle = {سوین کنفرانس مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {نوآوری، مزیت رقابتی، کارآفرینی استراتژیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی پایدار
%A خوراکیان, علیرضا
%A رضوی زاده, فاطمه
%J سوین کنفرانس مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان
%D 2017

[Download]