پژوهش های حسابداری مالی, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (77-95)

عنوان : ( بررسی دقت الگوریتم های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم های غیرخطی SVR و CART در پیش بینی مدیریت سود )

نویسندگان: بی تا قره خانی , بهزاد کاردان , مهدی صالحی , مرتضی منصوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابهامات محیطی ناشی از مدل‌های نوین کسب‌وکار سبب تشدید پیچیدگی در تصمیم‌گیری شده است. در چنین شرایطی دیگر نمی­توان داده­ها را با ابزارهای سنتی تحلیل نمود چرا که بسیاری از متغیرهای تأثیرگذار ناشناخته بوده و روابط آن‌ها نیز غیرخطی و پیچیده است. بنابراین در این پژوهش به بررسی دقت الگوریتم­های هوش مصنوعی در پیش‌بینی مدیریت سود پرداخته‌شده است. برای پیش‌بینی مدیریت سود از مدل تعدیل‌شده جونز استفاده گردیده و الگوریتم­های خطی-تکاملی بهینه‌سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی (BBO) و تکامل تفاضلی بهبودیافته (ICDE) و الگوریتم­های غیرخطی رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و درخت رگرسیون و طبقه‌بندی (CART) نیز برای بررسی قدرت پیش‌بینی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. جامعه آماری پژوهش، شرکت­های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و تعداد 89 شرکت طی دوره زمانی 1386 تا 1393 موردبررسیقرارگرفته است. نتایج پژوهش بیان­گر آن است که به‌طورکلی الگوریتم­های غیرخطی از دقت بیشتری نسبت به الگوریتم­های خطی برخوردار بوده و الگوریتم رگرسیون بردار پشتیبان، مدیریت سود را بهتر از سایر الگوریتم‌ها پیش­بینی می‌کند. همچنین الگوریتم­های خطی در پیش­بینی مدیریت سود نتایج تقریباً مشابهی را از خود نشان دادند کلیدواژه ها

کلمات کلیدی

پیش‌بینی مدیریت سود؛ الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی؛ الگوریتم تکامل تفاضلی بهبودیافته؛ الگوریتم رگرسیون بردار پشتیبان؛ الگوریتم درخت رگرسیون و طبق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065293,
author = {قره خانی, بی تا and کاردان, بهزاد and صالحی, مهدی and منصوری, مرتضی},
title = {بررسی دقت الگوریتم های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم های غیرخطی SVR و CART در پیش بینی مدیریت سود},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7691},
pages = {77--95},
numpages = {18},
keywords = {پیش‌بینی مدیریت سود؛ الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی؛ الگوریتم تکامل تفاضلی بهبودیافته؛ الگوریتم رگرسیون بردار پشتیبان؛ الگوریتم درخت رگرسیون و طبقه‌بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دقت الگوریتم های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم های غیرخطی SVR و CART در پیش بینی مدیریت سود
%A قره خانی, بی تا
%A کاردان, بهزاد
%A صالحی, مهدی
%A منصوری, مرتضی
%J پژوهش های حسابداری مالی
%@ 2008-7691
%D 2017

[Download]