کنفرانس مهندسی برق ایران , 2017-05-02

عنوان : ( تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار روزنه مصنوعی تک پایه ایستان )

نویسندگان: سیدعلی رضا سیدین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با در نظر گرفتن یک حالت خاص از رادار روزنه مصنوعی دو پایه به نام تک پایه ایستان و نوشتن معادلات در صفحه برد مایل پارامترهای هدف متحرک با دقت و سرعت زیاد تخمین زده می شود. در ساختار تک پایه ایستان با توجه به ثابت بودن یک سکو و حرکت سکوی دیگر و بوجود آمدن پهنای بیم وسیع و همچنین وجود اتصال میان برد و سمت، مهاجرت برد خطی و انحناء برد بوجود آمده بسیار بزرگ می باشد. بنابراین بدست اوردن تخمینی دقیق از پارامترهای هدف بدون اطلاعات قبلی در رادارها با دقت تفکیک بالا، بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور روشی برای تخمین سرعت هدف بر اساس مرکز داپلر پیشنهاد می شود. در این روش ابتدا انحنا برد حذف می شود سپس مبتنی بر تبدیل رادون یک مقدار اولیه برای مرکز داپلر با دقت کم اما سرعت بالا تخمین زده می شود سپس با یک الگوریتم جستجوی مناسب که مبتنی بر آنتروپی است با دقت بالا مقدار مرکز داپلر تخمین زده شده و مهاجرت برد اصلاح می شود. سپس با بکارگیری تبدیل فوریه چند جمله ای تخمین نرخ چیرپ بدست می آید. شبیه سازی دقت روابط و قدرت الگوریتم پیشنهادی را تأیید می کند.

کلمات کلیدی

, آنتروپی, تخمین پارامترها, رادار روزنه مصنوعی دو پایه, کنتراست, هدف متحرک زمینی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065325,
author = {سیدین, سیدعلی رضا},
title = {تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار روزنه مصنوعی تک پایه ایستان},
booktitle = {کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنتروپی، تخمین پارامترها، رادار روزنه مصنوعی دو پایه، کنتراست، هدف متحرک زمینی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار روزنه مصنوعی تک پایه ایستان
%A سیدین, سیدعلی رضا
%J کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2017

[Download]