پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان, دوره (9), شماره (4), سال (2017-12) , صفحات (33-49)

عنوان : ( مسئولیت یزید در واقعه کربلا و شهادت امام حسین(ع) )

نویسندگان: عبدالرحیم قنوات , مصطفی گوهری فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع دخالت‌کردن یا دخالت‌نکردن یزید در شهادت امام‌حسین(ع) و پدیدآوردن واﻗﻌﮥ کربلا از همان آغاز، محل اختلاف بود. تبرئه‌جستن یزید از قتل امام(ع) به این اختلاف دامن زد و در طول زمان، بر شدت آن افزوده شد. شماری از علمای سنی ضمن تأیید نقش‌داشتن یزید در واﻗﻌﮥ کربلا، او را به علت‌های متعدد مستوجب لعن و حتی تکفیر دانسته‌اند؛ اما گروهی دیگر در دفاع از عقیدﮤ مشروعیت خلفا، او را از این اتهام مبرّا کرده‌اند و ابن‌زیاد را عامل این واقعه دانسته‌اند. این پژوهش در پی آن است تا مسئولیت یزید را در پدیدآمدن واﻗﻌﮥ کربلا واکاوی کند. به همین منظور، نخست علت‌های کسانی را بررسی می‌کند که قائل به تبرئه یزید هستند و سپس علت‌های خود را مبنی‌بر نقش‌داشتن مستقیم یزید در شهادت امام‌حسین(ع) و رخ‌دادن فاﺟﻌﮥ کربلا مطرح خواهد کرد.

کلمات کلیدی

واﻗﻌﮥ کربلا؛ تبرئه‌نگاری یزید؛ مسئولیت یزید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065337,
author = {قنوات, عبدالرحیم and گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {مسئولیت یزید در واقعه کربلا و شهادت امام حسین(ع)},
journal = {پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان},
year = {2017},
volume = {9},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-6253},
pages = {33--49},
numpages = {16},
keywords = {واﻗﻌﮥ کربلا؛ تبرئه‌نگاری یزید؛ مسئولیت یزید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسئولیت یزید در واقعه کربلا و شهادت امام حسین(ع)
%A قنوات, عبدالرحیم
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان
%@ 2008-6253
%D 2017

[Download]