تربیت اسلامی, دوره (14), شماره (28), سال (2019-4) , صفحات (195-219)

عنوان : ( تفسیر تربیتی به مثابه رشته علمی:در جستجوی گونه شناسی شمول گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , فاطمه سادات جعفرنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با طرح موضوع «تفسیر تربیتی» در دهه‌های اخیر در عرصه علوم حوزوی و علوم تربیتی، آثار متعددی درباره انواع و طبقه‌بندی آن نگاشته شده است؛ ولی تاکنون هیچ‌یک از این آثار، به‌صورت اختصاصی به بررسی گونه‌شناسی‌ها و انواع تفسیر تربیتی به‌طور همه‌جانبه نپرداخته است. این پژوهش با هدف بررسی انواع مختلف تفسیر تربیتی و ارائه طبقه‌بندی مفهومی شمول‌گرایانه و جامع به‌منظور معرفی تفسیر تربیتی به‌عنوان یک رشته علمی انجام شد. تحقق این هدف، طی دو مرحله اصلی، پیگیری شد: در مرحله نخست، دیدگاه‌های موجود درباره انواع تفسیر تربیتی احصاء، شرح، نقد و بازنگری شدند؛ در مرحله دوم، پس از ارائه طبقه‌بندی‌های جدید، از طریق باهم‌نگری طبقه‌بندی‌های جدید و بازنگری طبقه‌بندی‌های موجود به ارائه گونه‌شناسی جامع و شمول‌گرایانه از تفسیر تربیتی براساس معیارهای متعدد اقدام شد. سرانجام، براساس سه شاخصه اساسی هر رشته علمی −غایت، موضوعات و مسائل، و روش− تفسیر تربیتی به‌مثابه یک رشته علمی مطرح می‌شود که براساس سه شاخص یادشده، گونه‌شناسی شمول‌گرایانه و جامع جدید و متمایز دیگری از تفسیر تربیتی ارائه شد. این پژوهش می‌تواند با نمایاندن افق‌ها و اضلاع و برداشت‌های جدید از تفسیر تربیتی، سمت و سوی جدیدی در حوزه‌های پژوهشی و آموزشی ایجاد کند.

کلمات کلیدی

, تفسیر تربیتی, گونه شناسی, طبقه بندی, نظریه پردازی, علم دینی, رشته علمی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065389,
author = {امین خندقی, مقصود and جعفرنیا, فاطمه سادات},
title = {تفسیر تربیتی به مثابه رشته علمی:در جستجوی گونه شناسی شمول گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2019},
volume = {14},
number = {28},
month = {April},
issn = {1735-4536},
pages = {195--219},
numpages = {24},
keywords = {تفسیر تربیتی، گونه شناسی، طبقه بندی، نظریه پردازی، علم دینی، رشته علمی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفسیر تربیتی به مثابه رشته علمی:در جستجوی گونه شناسی شمول گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی
%A امین خندقی, مقصود
%A جعفرنیا, فاطمه سادات
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2019

[Download]