پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (4), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (55-85)

عنوان : ( تحلیل ژئوپلیتیک روابط ایران و هند در چارچوب وابستگی‌های متقابل )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , ابراهیم احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به گواه اسناد تاریخی روابط دو کشور ایران و هند دارای پیشینه‌ای به درازای پنج هزار سال است. ولی به شکل دولت‌های مدرن امروزی، روابط دو کشور بلافاصله پس از استقلال هند از پاکستان در ۱۹۴۷ برقرار شد و علی‌رغم نقش متغیرهای مداخله‌ای، در قبل و پس از انقلاب، دو کشور هیچ‌گاه وارد تنش جدی نشدند و همواره در پی تنش‌زدایی و رفع ابهام در روابط مابین بودند. هم‌اکنون نیز ایران و هند به تبعیت از وابستگی‌های متقابل و نگرانی‌های مشترک، مناسبات قابل‌قبول و روبه‌جلویی دارند. بر این اساس سؤال اصلی این پژوهش این‌گونه است که زمینههای تنش‌زدایی و میل به همکاری‌های مشترک ژئوپلیتیکی ایران و هند متأثر از چه عواملی هستند؟ در پاسخ به سؤال پژوهش، این فرضیه مطرح است که طیفی از وابستگی‌های متقابل، مانع هرگونه تنش بین دو کشور شده است؛ لذا در بسیاری از زمینه‌ها دو کشور، میل به تعامل و همکاری دارند. عواملی نظیر: ملاحظات و نگرانی‌های مشترک امنیتی، منافع مشترک درحوزۀ انرژی، موقعیت مناسب ایران در دسترسی هند به افغانستان و آسیای مرکزی، نقش بندر دریایی چابهار در کریدور شمال- جنوب، منافع و مشارکت (استراتژیکی، اقتصادی و عمرانی) در افغانستان از جمله مواردی‌اند که باعث وابستگی متقابل منافع ایران و هند هستند و به خودی خود زمینههای همکاری و تعامل دوسویۀ دو کشور را فراهم آوردند. غیر از این، پیش‌بینی می‌شود با حصول توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، روابط هند و ایران گسترش چشم‌گیری داشته باشد. به‌ویژه اینکه برخورداری هند از رشد بالای اقتصادی، بهره‌مندی از مؤلفه‌های قدرت (نرم و سخت) و توان بالای تکنولوژیک؛ فرصت‌های مناسبی را نیز فراروی ایران قرار می‌دهد. این پژوهش براساس ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات موردنیاز به شیوۀ کتابخانه‌ای و براساس مراجعه به منابع معتبر کتب، مقالات و گزارشات مستند گردآوری شده است.

کلمات کلیدی

, ایران, هند, ژئوپلیتیک, وابستگی‌های متقابل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065416,
author = {زرقانی, سیدهادی and ابراهیم احمدی},
title = {تحلیل ژئوپلیتیک روابط ایران و هند در چارچوب وابستگی‌های متقابل},
journal = {پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل},
year = {2016},
volume = {4},
number = {2},
month = {August},
issn = {2322-3472},
pages = {55--85},
numpages = {30},
keywords = {ایران، هند، ژئوپلیتیک، وابستگی‌های متقابل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ژئوپلیتیک روابط ایران و هند در چارچوب وابستگی‌های متقابل
%A زرقانی, سیدهادی
%A ابراهیم احمدی
%J پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
%@ 2322-3472
%D 2016

[Download]