سومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه , 2017-10-24

عنوان : ( دنیای وارونه خانواده و شخصیتهای سردر گم: بررسی نمایشنامه کودک مدفون شده )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان پست مدرن آمریکا سام شپرد است که در نمایشنامه های خانوادگی اش مانند کودک مدفون شده، خانواده پست مدرن را در این کشور به تصویر می کشد. خانواده ای که اعضای آن نمی توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، همدیگر را نمی فهمند وبا یکدیگر درگیرند. اعضای چنین خانواده ای سعی در اعمال قدرت دارند، این آدمها انگار هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند و کاملا غریبه اند. نویسنده این مقاله برآن است تا نمایشنامه کودک مدفون شده سام شپرد را با توجه به مفهوم رابطه قدرت و مقاومت میشل فوکو و ایده هویت انسان امروزی بررسی نماید. یافته های این مقاله نشان می دهد که شپرد در این نمایشنامه شخصیتهایی را می آورد که آزادند اما در عین حال زندانی اند. برخی شخصیتها سعی در اعمال قدرت خویش دارند و برخی دیگر در برابر این قدرت مقاومت می کنند.. این افراد برای ایجاد ارتباط میان خود و جامعه تلاش می کنند. این مقاله همچنین روابط پیچیده میان شخصیتها و "خود" این افراد و نیروهای مقاومت کننده را نشان داده است و اینکه چگونه در ایجاد ارتباط ناموفق اند و تنها می مانند.

کلمات کلیدی

, ادبیات نمایشی, کودک مدفون شده, رابطه قدرت, نیروهای مقاومت کننده, هویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065427,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی},
title = {دنیای وارونه خانواده و شخصیتهای سردر گم: بررسی نمایشنامه کودک مدفون شده},
booktitle = {سومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ادبیات نمایشی، کودک مدفون شده، رابطه قدرت، نیروهای مقاومت کننده، هویت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دنیای وارونه خانواده و شخصیتهای سردر گم: بررسی نمایشنامه کودک مدفون شده
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%J سومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه
%D 2017

[Download]