پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2017-06-01

عنوان : ( تاثیر پلی آمین (پوترسین) بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش شوری )

نویسندگان: محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کاربرد پوترسین بر برخی صفات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح شوری آب آبیاری (0، 50 و 100 میلی مولار کلرید سدیم) و سه سطح پوترسین (0، 50 و 10 میلی مولار) بودند. صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته، تعداد برگ، سطح برگ، تعداد شاخه¬های اصلی و فرعی، وزن تر اندام هوایی و ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه و نشت الکترولیت بودند. نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش صفات مورفولوژیک، و افزایش میزان نشت الکترولیت شد. کاربرد پوترسین باعث افزایش صفات مورفولوژیک و کاهش میزان نشت الکترولیت شد. به طور کلی استفاده از پوترسین موجب بهبود صفات رشدی نعناع فلفلی نسبت به عدم استفاده آن در شرایط شوری شد.

کلمات کلیدی

, پلی امین (پوترسین), شوری, نعناع فلفلی, نشت الکترولیت, ویژگی های فیزیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065486,
author = {مقدم, محمد},
title = {تاثیر پلی آمین (پوترسین) بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش شوری},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلی امین (پوترسین)، شوری، نعناع فلفلی، نشت الکترولیت، ویژگی های فیزیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پلی آمین (پوترسین) بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش شوری
%A مقدم, محمد
%J پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
%D 2017

[Download]