همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی , 2013-04-25

عنوان : ( بررسی اثرات اللوشیمیای مواد موجود در عصاره آبی دو گیاه مرتعی Peganum Harmala و Sophora lehmani بر جوانه زنی بذر و خخصوصیات مرفولوژیک رشد گیاه گون نتر Astragalus squarosus )

نویسندگان: عادله خاور , محمد فرزام , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اللوپاتی .. جوانه زنی بذر، گیاهان مرتعی

کلمات کلیدی

, اللوپاتی .. جوانه زنی بذر, گیاهان مرتعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065497,
author = {خاور, عادله and فرزام, محمد and اجتهادی, حمید},
title = {بررسی اثرات اللوشیمیای مواد موجود در عصاره آبی دو گیاه مرتعی Peganum Harmala و Sophora lehmani بر جوانه زنی بذر و خخصوصیات مرفولوژیک رشد گیاه گون نتر Astragalus squarosus},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی},
year = {2013},
location = {تاکستان, ايران},
keywords = {اللوپاتی .. جوانه زنی بذر، گیاهان مرتعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات اللوشیمیای مواد موجود در عصاره آبی دو گیاه مرتعی Peganum Harmala و Sophora lehmani بر جوانه زنی بذر و خخصوصیات مرفولوژیک رشد گیاه گون نتر Astragalus squarosus
%A خاور, عادله
%A فرزام, محمد
%A اجتهادی, حمید
%J همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
%D 2013

[Download]