آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی, دوره (11), شماره (43), سال (2017-11) , صفحات (8-13)

عنوان : ( بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بره‎های با علامت درمانگاهی اسهال و فاقد اسهال در شهرستان جوین )

نویسندگان: ربابه کیوانلوشهرستانکی , سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده , غلامرضا رزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کریپتوسپوریدیوم پارووم پاتوژن دستگاه گوارش طیف وسیعی از حیوانات ازجمله نشخوارکنندگان بوده که به­دلیل قابلیت انتقال از حیوانات به انسان از نظر بهداشت عمومی نیز بسیار حائز اهمیت می‎باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی به این انگل در بره‎های پرورش­یافته در شهرستان جوین به عنوان قطب گوسفنداری‎ استان خراسان رضوی انجام شد. ابتدا تعدادی از گله‎های گوسفندان به صورت تصادفی انتخاب و از 300 رأس از بره­های 10روزه تا دوماهه نمونه‎ مدفوع به صورت برداشت مستقیم از رکتوم طی چهار فصل از تابستان 1393 تا بهار 1394، اخذ شد. پس از ثبت زمان نمونه‎گیری، سن، جنس و وجود یا عدم وجود علامت درمانگاهی اسهال در بره‎های تحت بررسی، نمونه‎ها به آزمایشگاه انگل‎شناسی منتقل و از آنها گسترش تهیه‎ شده و پس از رنگ­آمیزی با روش زیل-نلسون اصلاح­شده، توسط میکروسکوپ نوری، با استفاده از عدسی ×100 -روغنی- مورد بررسی قرار می‎گرفت. نتایج به­دست­آمده از مجموع 150 نمونه مدفوع اسهالی و 150 نمونه غیراسهالی نشان داد که میزان آلودگی به این انگل 3 درصد -9 نمونه مثبت-است. به­ترتیب 2 -3/1درصد- و 7 -6/4 درصد- نمونه از موارد مثبتمتعلق به بره‎های اسهالی و غیراسهالی بودند. آزمون مربع کای هیچ‎گونه ارتباط آماری معنی‎داری را بین آلودگی به این تک‎یاخته با بروز اسهال، سن، جنس و فصل نمونه‎گیری نشان نداد. گرچه میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بره‎های منطقه تحت بررسی نسبتاً پایین بود، ولی نباید از گوسفندان به­عنوان یکی از منابع احتمالی آلودگی که می‎تواند سلامت عمومی را به خطر اندازند، غافل باشیم

کلمات کلیدی

اسهال؛ بره؛ شهرستان جوین؛ کریپتوسپوریدیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065507,
author = {کیوانلوشهرستانکی, ربابه and تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا and رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بره‎های با علامت درمانگاهی اسهال و فاقد اسهال در شهرستان جوین},
journal = {آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی},
year = {2017},
volume = {11},
number = {43},
month = {November},
issn = {2322-4746},
pages = {8--13},
numpages = {5},
keywords = {اسهال؛ بره؛ شهرستان جوین؛ کریپتوسپوریدیوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بره‎های با علامت درمانگاهی اسهال و فاقد اسهال در شهرستان جوین
%A کیوانلوشهرستانکی, ربابه
%A تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا
%A رزمی, غلامرضا
%J آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی
%@ 2322-4746
%D 2017

[Download]