چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه , 2018-02-17

عنوان : ( تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش تحلیل دینامیکی افزایشی )

نویسندگان: رسول هاشم زاده , فرزاد شهابیان مقدم , سهیل سبزواری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل وجود زمین لرزه های فراوان و مخرب و همچنین تلفات مالی و جانی بی شماری که تا به حال اتفاق افتاده است، به ابزاری نیاز است که نشان دهنده رابطه بین اندازه زمین لرزه و خسارت باشد. منحنی های شکنندگی این ابزار را در اختیار می گذارند. این منحنی ها در واقع احتمال فراگذشت یک شاخص خسارت از یک مقدار حدی را بر اساس شد تهای مختلف، مشخص می سازند. تهیه این منحنی ها عمدتا با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی و مقیاس های مختلف انجام می شود. در این پژوهش منحنی های شکنندگی با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی برای قاب های با مهاربندی واگرا با تعداد طبقه 4و 8 رسم گردیده است.

کلمات کلیدی

, مهاربند واگرا, روش تحلیل دینامیکی افزایشی, منحنی شکنندگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065508,
author = {هاشم زاده, رسول and شهابیان مقدم, فرزاد and سبزواری, سهیل},
title = {تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش تحلیل دینامیکی افزایشی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مهاربند واگرا، روش تحلیل دینامیکی افزایشی، منحنی شکنندگی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش تحلیل دینامیکی افزایشی
%A هاشم زاده, رسول
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A سبزواری, سهیل
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه
%D 2018

[Download]