مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی, دوره (8), شماره (40), سال (2017-7) , صفحات (23-36)

عنوان : ( مروری بر سامانه های توصیه گر همراه در زمینه گردشگری )

نویسندگان: مریم باقری , روزبه شاد , مرجان قائمی , سپهر هنرپرور , سروش اجاق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه اخیر پیشرفتها در زمینه فناوری تلفن همراه و افزایش محبوبیت آن سبب گردیده که دستگاههای موبایل به طور فزایندهای در نرم افزارهای راهنمایی همراه مورد استفاده قرار گیرند. از طرفی، رشد گردشگری سبب گردیده توجه به صنعت گردشگری روز به روز افزایش یابد و این صنعت به یکی از صنایع مهم و درآمد زا تبدیل گردد. بنابراین دستیابی به این منبع تجاری مهم نیازمند شناخت کافی از سامانههای توسعه یافته در زمینه گردشگری نظیر سامانههای توصیهگر خواهد بود. سامانههای توصیهگر با توجه به نمایهکاربر، نیازها، شرایط و محدودیتهای موجود، خدماتی (نظیر توصیه جاذبهها، توصیه مسیر سفر و توصیه محل اقامت) را به گردشگران جهت صرفهجویی در زمان و هزینه در طول سفر ارائه میدهند. در این پژوهش، ابتدا با هدف شناخت و مرور سامانههای توصیهگر همراه در زمینه گردشگری، انواع سامانههای توصیهگر بر اساس روشهای توصیه موجود در آنها بررسی شده و در ادامه خدمات گردشگری همراه مورد بررسی قرار گرفت. سپس معماری چندین نمونه از سامانههای موجود در زمینه گردشگری بیان شده و در نهایت بررسیهایی با هدف تحلیل و ارزیابی هر یک از سامانهها انجام گردید.

کلمات کلیدی

, سامانه های توصیه گر, پالایش گروهی, گردشگری, تلفن همراه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065544,
author = {باقری, مریم and شاد, روزبه and قائمی, مرجان and سپهر هنرپرور and سروش اجاق},
title = {مروری بر سامانه های توصیه گر همراه در زمینه گردشگری},
journal = {مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {40},
month = {July},
issn = {2228-5628},
pages = {23--36},
numpages = {13},
keywords = {سامانه های توصیه گر، پالایش گروهی، گردشگری، تلفن همراه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر سامانه های توصیه گر همراه در زمینه گردشگری
%A باقری, مریم
%A شاد, روزبه
%A قائمی, مرجان
%A سپهر هنرپرور
%A سروش اجاق
%J مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
%@ 2228-5628
%D 2017

[Download]