ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT 2017) , 2017-10-28

عنوان : ( Investigation of mechanical properties of gradient WC-Co nano hardmetal fabricated by spark plasma sintering method مطالعه‌ی خواص مکانیکی نانو‌سخت‌فلز‌های گرادیانی WC-Co ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای )

نویسندگان: سیداحسان قریشی , محمدحسن فرشیدی , سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سخت‌فلزهای گرادیانی برای کاربرد‌های خاص ساخته می‌شوند و در بسیاری از موارد دارای ترکیب منحصر به فردی از چند خاصیت مختلف هستند که نمی‌توان در کامپوزیت¬های معمولی به آن‌ها دست یافت. در این تحقیق نانوسخت‌فلز‌های گرادیانی WC-Co با تعداد لایه‌های مختلف و میزان نانوکاربید تنگستن مشخص در تمامی لایه‌ها‌، توسط روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (SPS) ساخته شدند. به منظور بررسی خواص مکانیکی این نانوسخت‌فلز‌ها آزمون‌ سختی‌سنجی از تمامی لایه‌های آن‌ها و نیز آزمون خمش روی این نمونه‌ها انجام گرفت. به علت ابعاد کوچک نمونه‌های ساخته شده، فیکسچر خاصی جهت انجام آزمون خمش طراحی و ساخته شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که استفاده از ذرات نانوکاربید تنگستن، تا یک میزان مشخص در تمامی لایه‌های این نانوسخت‌فلز گرادیانی، باعث افزایش چشمگیر استحکام خمشی در نمونه‌ها می‌شود. استفاده‌ی بیشتر از میزان بهینه‌ی نانوذرات کاربید تنگستن، افت استحکام خمشی را در پی داشت. سختی نمونه‌ها در لایه‌هایی که دارای میزان کبالت کمتر بودند بیشتر از لایه‌هایی بود که دارای کبالت بیشتری بودند که این باعث ایجاد یک گرادیان سختی در این نانو‌سخت‌فلز‌ها شد. همچنین مشخص شد که استفاده از نانوذرات کاربید تنگستن تا یک میزان مشخص در لایه‌های مختلف این سخت‌فلز منجر به افزایش سختی در نمونه‌ها می‌شود.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: خمش, نانوسخت‌فلز گرادیانی, نانوکاربید تنگستن, تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای, گرادیان سختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065553,
author = {قریشی, سیداحسان and فرشیدی, محمدحسن and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {Investigation of mechanical properties of gradient WC-Co nano hardmetal fabricated by spark plasma sintering method مطالعه‌ی خواص مکانیکی نانو‌سخت‌فلز‌های گرادیانی WC-Co ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT 2017)},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: خمش، نانوسخت‌فلز گرادیانی، نانوکاربید تنگستن، تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای، گرادیان سختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Investigation of mechanical properties of gradient WC-Co nano hardmetal fabricated by spark plasma sintering method مطالعه‌ی خواص مکانیکی نانو‌سخت‌فلز‌های گرادیانی WC-Co ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای
%A قریشی, سیداحسان
%A فرشیدی, محمدحسن
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT 2017)
%D 2017

[Download]