حفاظت گیاهان, دوره (31), شماره (1), سال (2017-2) , صفحات (20-28)

عنوان : ( اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae) )

نویسندگان: شهربانو صبوری , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , محبت محبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus Fabricius، یکی از آفات مهم انباری در سراسر جهان است که از دانه های حبوبات مختلف مانند عدس، ماش، لوبیا، باقلا و خصوصاً لوبیا چشم بلبلی تغذیه می کند و خسارت زیادی را به بار می آورد. در مطالعه ی حاضر، حساسیت حشرات کامل نر و ماده سوسک چهار نقطه ای حبوبات در برابر پرتودهی با امواج مایکروویو با فرکانس ۲۴۵۰ مگاهرتز در توان های بین ۹۰ تا ۹۰۰ وات در زمان های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که برای هر دو جنس نر و ماده و در همه ی توان های مورد مطالعه، با افزایش طول مدت پرتودهی، میزان مرگ و میر حشرات کامل افزایش می یابد. حساسیت افراد نر بیشتر از افراد ماده بود ولی بر اساس مقایسه ی شاخص متوسط زمان پرتودهی کشندهی ۵۰ درصد (LT50)، این تفاوت حساسیت معنی دار نبود. مقادیر LT50 در اثر توان های بین ۹۰ تا ۹۰۰ وات برای افراد نر به ترتیب بین 674/8 تا 41/4 ثانیه و برای افراد ماده به ترتیب بین 741/5 تا 47/2 ثانیه متغیر بود. بر اساس نتایج این بررسی، استفاده از امواج مایکروویو به‌ویژه در توان های بالا به عنوان یک جایگزین مناسب و ایمن برای کنترل سوسک چهار نقطه ای حبوبات در انبارهای مواد غذایی توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

آفات انباری؛ امواج الکترومغناطیسی؛ پرتودهی؛ مرگ و میر؛ LT50
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065562,
author = {صبوری, شهربانو and مروج, غلامحسین and صادقی نامقی, حسین and محبی, محبت},
title = {اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2017},
volume = {31},
number = {1},
month = {February},
issn = {2008-4749},
pages = {20--28},
numpages = {8},
keywords = {آفات انباری؛ امواج الکترومغناطیسی؛ پرتودهی؛ مرگ و میر؛ LT50},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae)
%A صبوری, شهربانو
%A مروج, غلامحسین
%A صادقی نامقی, حسین
%A محبی, محبت
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]