چهارمین کنگره تارخ دانان ایران , 2017-11-22

عنوان : ( بازنگری در برنامه‌های درسی و ایجاد رشته‌های جدید به مثابه راهکارهای کارآمدسازی رشته تاریخ )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کاربردی و به‌روز کردن آموزش‌های دانشگاهی تبدیل به یکی از دغدغه‌های مراکز علمی – پژوهشی در سرتاسر جهان شده است. در این بین رشته‌های علوم انسانی به طور عام و رشته‌هایی چون تاریخ به طور خاص بیشتر در معرض پرسش و نیاز به بازنگری هستند. این نیاز خود برخاسته از تحول در ابزارها و منابع آموزشی و پژوهشی همچون ورود فناوری‌های نوین و نیز نیاز به کارآمدتر کردن دانش‌آموختگان برای ورود به بازار کار یا به عبارتی کاربردی‌تر کردن آموزش‌های تخصصی است. نگاهی به برنامه‌های درسی موجود در رشته تاریخ در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها نشان از فاصله‌ای قابل‌توجه در این زمینه یعنی به‌روز و کاربردی بودن برنامه‌های درسی را نشان می‌دهد. اخباری که از برنامه‌های در دست اجرا (همچون تخصصی کردن دوره کارشناسی) می‌رسد نیز چندان امیدوارکننده نیستند. در این مقاله کوشش می‌شود بر مبنای یک تجربه پژوهشی از بازنگری در برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد و نیز بررسی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته «تاریخ برای عموم» (Public History) در دانشگاه اونتاریوی غربی در کانادا تصویری از جدی بودن نیاز به بازنگری در برنامه‌های درسی ارائه شود. همچنین ایجاد رشته – گرایش‌های جدید همچون «تاریخ علم»، «آموزش تاریخ»، «تاریخ خانوادگی» و «تاریخ شفاهی و آرشیوی» به عنوان یک راهکار مدنظر قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, کارآمدسازی تاریخ, برنامه‌ریزی درسی, بازنگری آموزشی, آموزش تاریخ, رشته‌های جدید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065586,
author = {عباسی, جواد},
title = {بازنگری در برنامه‌های درسی و ایجاد رشته‌های جدید به مثابه راهکارهای کارآمدسازی رشته تاریخ},
booktitle = {چهارمین کنگره تارخ دانان ایران},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کارآمدسازی تاریخ، برنامه‌ریزی درسی، بازنگری آموزشی، آموزش تاریخ، رشته‌های جدید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازنگری در برنامه‌های درسی و ایجاد رشته‌های جدید به مثابه راهکارهای کارآمدسازی رشته تاریخ
%A عباسی, جواد
%J چهارمین کنگره تارخ دانان ایران
%D 2017

[Download]