پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک دانشگاه فردوسی مشهد، آبان 1396 , 2017-11-22

عنوان : ( پیش بینی حلالیت داروی کلسی پوتریول در ترکیبات سورفکتانتی با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی )

نویسندگان: مریم قربان زاده , نفیسه فرهادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ، پیش بینی حلالیت داروی کلسی‌پوتریول در دو نمونه ماده فعال سطحی پرکاربرد در صنایع دارویی به نام‌های تویین 80 و اسپن 80 با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی می باشد. تویین 80 دارای خاصیت آبدوستی بیشتر نسبت به اسپن 80 می‌باشد و داروی کلسی پوتریول دارای خاصیت آبگریزی است. شبیه سازی با استفاده از انسامبل‌های NPT و NVT در دمای ثابت 298 کلوین انجام شد و پارامتر حلالیت تک تک اجزا از طریق محاسبه انرژی چسبندگی تعیین و با دو مدل تئوری هافتیزر- ون کرولن و هوی مقایسه گردید. اختلاف پارامتر حلالیت کلسی پوتریول و هر یک از مواد فعال سطحی معرف امتزاج‌پذیری دارو است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی دینامیک مولکولی تطابق بالایی با مقادیر بدست آمده از دو مدل تئوری بکار رفته را نشان داد. نتایج بدست آمده از اختلاف پارامتر حلالیت دارو و سورفکتانت‌ها حاکی از حلالیت بالاتر داروی کلسی پوتریول در ماده فعال سطحی اسپن 80 نسبت به تویین 80 داشت که با نتایج تجربی همخوانی دارد. بنابراین روش شبیه سازی دینامیک مولکولی را می‌توان برای پیش بینی حلالیت داروها در ترکیبات مشابه نیز بکار برد.

کلمات کلیدی

, حلالیت, داروی کلسی‌پوتریول, شبیه سازی دینامیک مولکولی, ماده فعال سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065621,
author = {قربان زاده, مریم and فرهادیان, نفیسه},
title = {پیش بینی حلالیت داروی کلسی پوتریول در ترکیبات سورفکتانتی با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک دانشگاه فردوسی مشهد، آبان 1396},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {حلالیت، داروی کلسی‌پوتریول، شبیه سازی دینامیک مولکولی، ماده فعال سطحی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی حلالیت داروی کلسی پوتریول در ترکیبات سورفکتانتی با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
%A قربان زاده, مریم
%A فرهادیان, نفیسه
%J پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک دانشگاه فردوسی مشهد، آبان 1396
%D 2017

[Download]