چهارمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام، دانشگاه شیراز , 2017-11-22

عنوان : ( بررسی دلایل عمده حذف برهها در دو گله گوسفند قرهگل و بلوچی )

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از داده های تولد، حذف و تلفات دو گله گوسفند با نژادهای قره گل و بلوچی که طی حدود 26 سال جمع آوری شده بود استفاده گردید. به کار رفت. میزان تلفات قبل از یک سالگی در نژاد قره گل برابر SPSS برای تعیین توزیع فراوانی علل حذف برهها از برنامه آماری 16 21 درصد بود. در دو نژاد قره گل و بلوچی تلفات بیشتر به علت بیماریهای تنفسی، گوارشی و / 14 درصد و در نژاد بلوچی 27 / با 57 شیرسوز شدن رخ داد. با اینکه علل حذف اجباری در هر دو گله تقریباً مشابه هستند اما فراوانی وقوع آنها متفاوت است. بنابراین آگاهی از علل تلفات و زمان وقوع آنها گام مدیریتی مهمی در جهت بهبود زندهمانی برهها و افزایش سود اقتصادی برای دامدار است.

کلمات کلیدی

, بیماری, حذف اجباری, حذف اختیاری, گوسفند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065659,
author = {},
title = {بررسی دلایل عمده حذف برهها در دو گله گوسفند قرهگل و بلوچی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام، دانشگاه شیراز},
year = {2017},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بیماری- حذف اجباری- حذف اختیاری- گوسفند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دلایل عمده حذف برهها در دو گله گوسفند قرهگل و بلوچی
%A
%J چهارمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام، دانشگاه شیراز
%D 2017

[Download]