هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . جغرافیای سیاسی شهر , 2015-02-16

عنوان : ( بیو تروریسم و امنیت شهری )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , سیدجواد موسوی زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیوتوریسم یا «تروریسم بیولوژیک» یکی از انواع خطرناک حملات تروریستی است که با انتشار عوامل میکروبی زنده یا فراورده های آنها و به عبارت دقیق تر استفاده از «سلاح های بیولوژیک» در صدد تهدید حیات و هلاکت جمعیت های انسانی می باشد. پیشرفتهای اخیر در علوم زیستی از یکسو و سوء استفاده از نتایج پژوهش های علمی توسط گروههای تروریستی از سوی دیگر، منجر به این امر شده است که عواملمیکروبی و توکسین های بیولوژیک به سلاحی مهلک تبدیل شوند که به طور همزمان دو مقوله ی امنیتملی و سلامت عمومی جوامع را مورد تهدید جدی قرار دهد. هزینه های ارزان، دسترسی و تهیه آسان، اثرگذاری فوری، گسترش سریع و تاثیر بسیار زیاد آن در گسترش احساس ناامنی با عث شده است که این نوعاقدامات تروریستی برای برخی گروههای تروریستی جذابیت بالایی داشته باشد. کلان شهرها به دلیل تمرکزبالای جمعیت همواره یکی از مهمترین اهداف تروریست ها در حملات بیولوژیک محسوب می شود. اینپژوهش تلاش دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر به بررسی عوامل بیولوژیکی بپردازدکه ممکن است توسط گروههای تروریستی برای حمله به مراکز جمعیتی کلان شهرها مورد استفاده قرارگیرد. ضمن اینکه مهمترین روش ها و تاکتیک های مورد استفاده و مکان هایی که بیشتر مورد تهدیدهستند نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, امنیت, بیوتروریسم, شهر, مراکز جمعیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065664,
author = {زرقانی, سیدهادی and موسوی زارع, سیدجواد},
title = {بیو تروریسم و امنیت شهری},
booktitle = {هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . جغرافیای سیاسی شهر},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امنیت، بیوتروریسم، شهر، مراکز جمعیتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بیو تروریسم و امنیت شهری
%A زرقانی, سیدهادی
%A موسوی زارع, سیدجواد
%J هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . جغرافیای سیاسی شهر
%D 2015

[Download]