مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (13), شماره (53), سال (2017-9) , صفحات (105-133)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد کارایی زیست محیطی کشورهای منتخب بر اساس تحلیل فراگیر داده ها و تئوری بازی ها در محیط رقابتی )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , مسعود همایونی فر , بهرام فتحی , سید حسین سجادی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر توجه عمومی به مسائل زیست محیطی به نحو چشمگیری افزایش یافته است. با توجه به افزایش نگرانی ها در رابطه با کیفیت محیط زیست؛ تغییرات آب و هوایی و انتشار آلاینده های زیست محیطی به عنوان عناصر مهم توسعه پایدار مطرح می باشند. در این راستا یکی از مسائل مهم، اندازه گیری کارآیی زیست محیطی است. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب با استفاده از تحلیل فراگیر داده ها و تئوری بازی ها در یک محیط رقابتی با در نظر گرفتن ستانده های مطلوب و نامطلوب در سال 2014 است. نتایج نشان می دهند کارایی زیست محیطی کشورهای منتخب به طور متوسط 71.92 درصد می باشد، و می توان با افزایش ستانده مطلوب به طور متوسط به میزان 9.04 درصد و کاهش نهاده ها به میزان 28.08 درصد؛ عملکرد تولید انرژی کشورهای منتخب را بهبود بخشیده و به کارایی بالاتری دست یافت. در این میان کشورهای بحرین و لهستان دارای بهترین عملکرد بوده اند. علاوه بر آن ها؛ کشورهای آرژانتین، بحرین، برزیل، چین، اندونزی، کویت، نیجریه، لهستان، قطر و عربستان؛ "کارایی زیست محیطی با ارتباط متقارن ستانده های مطلوب و نامطلوب در شرایط بازی چانه زنی" از کارایی بهتری نسبت به سایر کشورها برخوردار بوده اند.

کلمات کلیدی

, کارایی زیست محیطی, تحلیل فراگیر داده ها, بازی همکارانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065666,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and همایونی فر, مسعود and فتحی, بهرام and سید حسین سجادی فر},
title = {ارزیابی عملکرد کارایی زیست محیطی کشورهای منتخب بر اساس تحلیل فراگیر داده ها و تئوری بازی ها در محیط رقابتی},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2017},
volume = {13},
number = {53},
month = {September},
issn = {1735-1626},
pages = {105--133},
numpages = {28},
keywords = {کارایی زیست محیطی، تحلیل فراگیر داده ها، بازی همکارانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد کارایی زیست محیطی کشورهای منتخب بر اساس تحلیل فراگیر داده ها و تئوری بازی ها در محیط رقابتی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A همایونی فر, مسعود
%A فتحی, بهرام
%A سید حسین سجادی فر
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2017

[Download]