پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت, دوره (6), شماره (1), سال (2017-7) , صفحات (1-17)

عنوان : ( خویشاوندی «داستانک» و «حکایت» با نگاهی بر بهارستان جامی )

نویسندگان: علی محمد مؤذنی , نسرین زرگرزادۀدزفولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مینی‏مالیسم (کمینه‌گرایی) در ادبیات، سبک یا اصلی ادبی است که بر پایۀ فشردگی افراطی و ایجاز بیش از حد و سادگی محتوای اثر، بنا شده‌است. اگر براساس این تعریف، ایجاز و سادگی را مهم‌ترین ویژگی مینی‌مالیسم به شمار آوریم، در آثار کلاسیک نثر فارسی، با انواع و نمونه‌های متنوع و فراوانی از کمینه‌گرایی مواجه می‌شویم که از ابتدای شکل‌گیری زبان فارسی دری، مورد توجه گروهی از شاعران و نویسندگان فارسی زبان بوده‌است. با مطالعۀ تطبیقی و تأمل در ساختار حکایت‌های آموزندۀ فارسی از منظر یک گونۀ ادبی نو، می‌توان به شیوه‌های تازه‌ای برای انتقال و معرفی فرهنگ اصیل و ارزشمند ایرانی ـ اسلامی به جوامع دیگر دست یافت. بهارستان جامی، صرف‌نظر از فاصلۀ زمانی و تفاوت زبانی و به‌دور از تعصب فرهنگی، با مقایسه‌ای ساختارگرایانه، جزو آثاری است که از دیدگاه مینی‌مالیسم، قابل بررسی و توجه است. این مقاله با بررسی مؤلفه‌ها و اصول داستان‌های مینی‌مالیستی (داستانک‌ها)، به دنبال یافتن ردپایی از این سبک ادبی، در حکایت‌های فارسی بهارستان است. نگارندگان در این مقاله با بررسی مؤلفه‌های داستانک و مقایسه و تطبیق آن با برخی حکایت‌های فارسی بهارستان، این اثر را واجد بسیاری از ویژگی‌های مینی‌مالیستی دانسته‌اند.

کلمات کلیدی

مینی‌مالیسم؛ کمینه‌گرایی؛ داستانک؛ حکایت؛ بهارستان؛ عبدالر‌حمان جامی؛ سبک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065681,
author = {علی محمد مؤذنی and نسرین زرگرزادۀدزفولی},
title = {خویشاوندی «داستانک» و «حکایت» با نگاهی بر بهارستان جامی},
journal = {پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {July},
issn = {2382-9575},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {مینی‌مالیسم؛ کمینه‌گرایی؛ داستانک؛ حکایت؛ بهارستان؛ عبدالر‌حمان جامی؛ سبک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خویشاوندی «داستانک» و «حکایت» با نگاهی بر بهارستان جامی
%A علی محمد مؤذنی
%A نسرین زرگرزادۀدزفولی
%J پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
%@ 2382-9575
%D 2017

[Download]