دائره المعارف آستان قدس رضوی, دوره (1), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (79-80)

عنوان : ( اباصلت هروی )

نویسندگان: سیدمحمدعلی موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اباصلت هروی

کلمات کلیدی

اباصلت هروی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065737,
author = {موسوی, سیدمحمدعلی},
title = {اباصلت هروی},
journal = {دائره المعارف آستان قدس رضوی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {0000-0018},
pages = {79--80},
numpages = {1},
keywords = {اباصلت هروی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اباصلت هروی
%A موسوی, سیدمحمدعلی
%J دائره المعارف آستان قدس رضوی
%@ 0000-0018
%D 2014

[Download]