دائره المعارف آستان قدس رضوی, دوره (1), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (115-116)

عنوان : ( میرزا شفیع اعتماد التولیه )

نویسندگان: سیدمحمدعلی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میرزا شفیع اعتمادالتولیه

کلمات کلیدی

میرزا شفیع اعتمادالتولیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065738,
author = {موسوی, سیدمحمدعلی},
title = {میرزا شفیع اعتماد التولیه},
journal = {دائره المعارف آستان قدس رضوی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {0000-0018},
pages = {115--116},
numpages = {1},
keywords = {میرزا شفیع اعتمادالتولیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میرزا شفیع اعتماد التولیه
%A موسوی, سیدمحمدعلی
%J دائره المعارف آستان قدس رضوی
%@ 0000-0018
%D 2014

[Download]