جستارهای نوین ادبی, دوره (45), شماره (4), سال (2013-6) , صفحات (163-176)

عنوان : ( مقاله‌ شناسی تصحیح و متن‌ شناسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سیدمحمدعلی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

کلمات کلیدی

مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065743,
author = {موسوی, سیدمحمدعلی},
title = {مقاله‌ شناسی تصحیح و متن‌ شناسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2013},
volume = {45},
number = {4},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {163--176},
numpages = {13},
keywords = {مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقاله‌ شناسی تصحیح و متن‌ شناسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
%A موسوی, سیدمحمدعلی
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2013

[Download]