یازدهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت , 2017-01-17

عنوان : ( بهبود هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه با ساختارهای متفاوت با در نظر گرفتن بخش آنی برای رلههای اضافه جریان )

نویسندگان: یاسر دامچی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد مناسب رله های حفاظتی نقش حیاتی

کلمات کلیدی

, تغییر ساختار شبکه, هماهنگی مقاوم, رلههای دیستانس و اضافه جریان, بخش آنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065749,
author = {دامچی, یاسر and ساده, جواد and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {بهبود هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه با ساختارهای متفاوت با در نظر گرفتن بخش آنی برای رلههای اضافه جریان},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییر ساختار شبکه، هماهنگی مقاوم، رلههای دیستانس و اضافه جریان، بخش آنی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه با ساختارهای متفاوت با در نظر گرفتن بخش آنی برای رلههای اضافه جریان
%A دامچی, یاسر
%A ساده, جواد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J یازدهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت
%D 2017

[Download]