پنجمین کنفرانس مدیریت و مهندسی سیلاب , 2017-11-13

عنوان : ( تحلیل و تعیین عوامل موثربر ضریب رواناب شهری و تاثیر آن بر سیلاب شهری ، مطالعه موردی منطقه 4 تهران )

نویسندگان: اکبر مختارپور , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با پیشرفت جوامع و توسعه حریم

کلمات کلیدی

, ضریب رواناب, سیلاب شهری, شبکه زهکشی شهری, GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065755,
author = {مختارپور, اکبر and خداشناس, سعیدرضا and داوری, کامران},
title = {تحلیل و تعیین عوامل موثربر ضریب رواناب شهری و تاثیر آن بر سیلاب شهری ، مطالعه موردی منطقه 4 تهران},
booktitle = {پنجمین کنفرانس مدیریت و مهندسی سیلاب},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ضریب رواناب، سیلاب شهری، شبکه زهکشی شهری، GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل و تعیین عوامل موثربر ضریب رواناب شهری و تاثیر آن بر سیلاب شهری ، مطالعه موردی منطقه 4 تهران
%A مختارپور, اکبر
%A خداشناس, سعیدرضا
%A داوری, کامران
%J پنجمین کنفرانس مدیریت و مهندسی سیلاب
%D 2017

[Download]