پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2017-1) , صفحات (146-157)

عنوان : ( اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام )

نویسندگان: الیاس ابراهیمی خرم آبادی , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر استفاده هم‌زمان منابع و مقادیر متنوع پروتئین ‌خام خوراک بر کنترل نیتروژن اوره‌ای بازگردانده شده به شکمبه و تنظیم بیان ژن ناقل اوره از چهار رأس بره نر بلوچی (۲±۳۰ کیلوگرم) دارای فیستولا در قالب طرح مربع لاتین ۴×۴ استفاده شد. تیمارهای آزمایشی از ترکیب دو منبع پروتئینی (کنجاله ‌کلزا و پودر ماهی) و دو مقدار پروتئین‌ خام (۱۶ و ۱۸ درصد) تشکیل شد. مقدار ماده‌ خشک مصرفی در بره‌های تغذیه شده با کنجاله ‌کلزا در مقایسه با بره‌های تغذیه شده با مخلوط کنجاله ‌کلزا و پودر ماهی به ‌صورت معنی‌داری بیشتر بود. تیمارها تأثیر معنی‌داری بر قابلیت هضم ماده خشک نداشتند. pH مایع شکمبه، غلظت اسیدهای چرب فرار و نسبت استات به پروپیونات، تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. با افزایش مقدار پروتئین‌خام خوراک، غلظت آمونیاک شکمبه، نیتروژن اوره‌ای خون، مقدار نیتروژن دریافتی و مقدار نیتروژن ادرار به طور معنی‌داری افزایش یافت. مقدار نیتروژن مدفوع تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. توازن ظاهری نیتروژن در بره‌های تغذیه شده با کنجاله‌ کلزا در مقایسه با بره‌های تغذیه شده با مخلوط کنجاله‌ کلزا و پودر ماهی به صورت معنی‌داری بیشتر بود. بیان ژن ناقل اوره تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. این نتایج نشان می‌دهد که تغییر در مقدار پروتئین‌خام خوراک و نوع منبع پروتئینی به تنهایی نمی‌‌تواند بر بیان ژن ناقل اوره تأثیر گذار باشد. به نظر می‌‌رسد یکسری عوامل دیگر نیز همچون pH مایع شکمبه و pH درون سلولی در دیواره شکمبه بر بیان ژن ناقل اوره تأثیر گذار باشند

کلمات کلیدی

پروتئین; پودر ماهی; تعادل نیتروژن; کلزا; ناقل اوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065759,
author = {ابراهیمی خرم آبادی, الیاس and دانش مسگران, محسن and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-3106},
pages = {146--157},
numpages = {11},
keywords = {پروتئین; پودر ماهی; تعادل نیتروژن; کلزا; ناقل اوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام
%A ابراهیمی خرم آبادی, الیاس
%A دانش مسگران, محسن
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2017

[Download]