سی و دومین کنفرانس بین المللی برق , 2017-10-23

عنوان : ( استفاده از روش کنترل پیشبین مبتنی بر مدل دو برداری در سیستمهای فتوولتائیک به منظور تأمین ایمنی و حفاظت )

نویسندگان: محمد مرشدلو , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین منابع انرژی تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی به دلیل سهولت دسترسی و هزینه بهرهبرداری کم از اهمیت بالایی برخوردار است. در سیستمهای فتوولتائیک برای کاهش هزینه، ابعاد، حجم و افزایش بازده، معمولاً ترانسفورماتور را از ساختار اینورتر حذف میکنند. لیکن حذف ترانسفورماتور موجب از بین رفتن ایزولاسیون گالوانیکی گردیده و مسیری برای جاری شدن جریان نشتی فراهم میآورد. جریان نشتی باعث افزایش تلفات، کاهش کیفیت جریان تزریقی به شبکه، تداخل الکترومغناطیسی و بخصوص مشکلات ایمنی افراد میشود. برای تأمین ایمنی و حفاظت افراد در مقابل برق گرفتگی، در سیستمهای فتوولتائیک بایستی جریان نشتی کاهش داده شود. بدین منظور در مقاله حاضر از روش کنترل پیشبین دو برداری استفاده شده است. در روش THD پیشنهادی با برقراری مصالحهای بین تغییرات ولتاژ مد مشترک و جریان شبکه در محدودهی THD جریان شبکه، همواره جریان نشتی و استاندارد قرار گرفته و مشکل ایمنی افراد برطرف شده است. نتایج

کلمات کلیدی

— کنترل پیشبین؛ اینورتر منبع ولتاژی ایمنی ؛ جریان نشتی؛ سیستم فتوولتائیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065801,
author = {مرشدلو, محمد and قاضی, رضا},
title = {استفاده از روش کنترل پیشبین مبتنی بر مدل دو برداری در سیستمهای فتوولتائیک به منظور تأمین ایمنی و حفاظت},
booktitle = {سی و دومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {— کنترل پیشبین؛ اینورتر منبع ولتاژی ایمنی ؛ جریان نشتی؛ سیستم فتوولتائیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش کنترل پیشبین مبتنی بر مدل دو برداری در سیستمهای فتوولتائیک به منظور تأمین ایمنی و حفاظت
%A مرشدلو, محمد
%A قاضی, رضا
%J سی و دومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2017

[Download]