سی و دومین کنفرانس بین المللی برق , 2017-10-23

عنوان : ( کاهش جریان نشتی با در نظر گرفتن جبرانسازی تأخیر در سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه )

نویسندگان: محمد مرشدلو , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به منظور کاهش جریان نشتی در سیستمهای فتوولتائیک متصل به شبکه، یک روش کنترل پیشبین مبتنی بر مدل ارائه شده است. به دلیل متغیر بودن ظرفیت خازن پارازیتی، در این روش با انتخاب مناسب ضریب وزنی برای تغییرات ولتاژ مد مشترک، میتوان همواره جریان نشتی را در محدودهی مجاز نگه داشت. بدین منظور سیستم کنترل پیشبین با پیشبینی مقادیر جریان بار و ولتاژ مد مشترک برای تمامی حالتهای کلیدزنی، تابع هزینه را براساس قیود معرفی شده کمینه کرده و مطلوبترین حالت کلیدزنی را برای گام بعدی به کلیدها اعمال مینماید. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که کنترل کننده ارائه شده علاوه بر سادگی و حجم کم محاسبات از دقت و سرعت عملکرد بالایی در مقایسه با سایر ساختارهای کنترل پیشبین، برخوردار است.

کلمات کلیدی

— سیستم فتوولتائیک؛ کنترل پیشبین؛ جریان نشتی؛ ولتاژ مد مشترک ؛ اینورتر بدون ترانسفورماتور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065802,
author = {مرشدلو, محمد and قاضی, رضا},
title = {کاهش جریان نشتی با در نظر گرفتن جبرانسازی تأخیر در سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه},
booktitle = {سی و دومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {— سیستم فتوولتائیک؛ کنترل پیشبین؛ جریان نشتی؛ ولتاژ مد مشترک ؛ اینورتر بدون ترانسفورماتور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش جریان نشتی با در نظر گرفتن جبرانسازی تأخیر در سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه
%A مرشدلو, محمد
%A قاضی, رضا
%J سی و دومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2017

[Download]