پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (19), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (151-172)

عنوان : ( بررسی و تبیین رویکرد وحی فراگزاره ای از دیدگاه حکمت متعالیه )

نویسندگان: وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم در تبیین وحی، بررسی رویکردهای گزاره‌ای و غیرگزاره‌ای در وحی است. در میان رویکردهایی که در تبیین این مساله وجود دارد، رویکرد ملاصدرا به دلیل توجه به دو وجه گزاره‌ای و غیرگزاره‌ای وحی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این رویکرد در مقایسه با تبیین‌هایی که تنها یکی از جنبه‌های وحی را مورد توجه قرار داده‌اند، بسیار حائز اهمیت است. در الهیات مسیحی دو رویکرد کلی گزاره‌ای و غیرگزاره‌ای در این خصوص وجود دارد. بر اساس رویکرد اول، وحی مجموعه گزاره‌های آگاهی‌‌بخش درباره خداوند است در حالی‌که بر اساس رویکرد دوم، وحی همان فعل خداوند است که در طی آن خداوند خود را آشکار می‌کند. تقابل و تضاد این دو رویکرد و نقدهایی که بر هریک از این دیدگاه‌ها وارد شده است حاکی از ضرورت وجود رویکردی جدید است که در الهیات مسیحی نمی‌توان یافت. این مقاله تلاشی در جهت معرفی دیدگاه ملاصدرا به عنوان رویکردی جدید است که در آن به هر دو وجه گزاره‌ای و غیرگزاره‌ای وحی توجه شده است. رویکرد ملاصدرا به دلیل ابتناء بر مبانی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و زبان‌شناسی و برقرای پیوند میان هر دو وجه گزاره‌ای و غیرگزاره‌ای، از این قابلیت برخوردار است که به عنوان رویکرد «وحی فراگزاره‌ای» مطرح شود.

کلمات کلیدی

, وحی گزاره ای, وحی غیرگزاره ای, وحی فراگزاره ای, الهیات مسیحی, حکمت متعالیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065812,
author = {فخار نوغانی, وحیده},
title = {بررسی و تبیین رویکرد وحی فراگزاره ای از دیدگاه حکمت متعالیه},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2017},
volume = {19},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-9791},
pages = {151--172},
numpages = {21},
keywords = {وحی گزاره ای، وحی غیرگزاره ای، وحی فراگزاره ای، الهیات مسیحی، حکمت متعالیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تبیین رویکرد وحی فراگزاره ای از دیدگاه حکمت متعالیه
%A فخار نوغانی, وحیده
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2017

[Download]