اولین کنفرانس ملی معماری و شهر سازی اسلامیو ترسیم سیمای شهر پایدار , 2014-02-09

عنوان : ( بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد وعوامل موثر بر آن با تاکید بر آگاهی از عملکرد )

نویسندگان: علی حامد مقدم , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , رضا مشرف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرداری یکی از نهادهای جامعه مدنی است که در قانون اساسی در چارچوب حاکمیت در عرصه های اجتماعی، محلی و شهری جزو ساختار توسعه ای و مشارکتی کشور محسوب می شود.شهرداری یکی از ضرورت های نظام اجتماعی است که الزاماً با ساختاری که تنها از طریق مداخله مردم امکان پذیر است نمایان می گردد. در واقع سازمان شهرداری به عنوان سازمانی محلی و غیردولتی به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات لازم با هدف مدیریت و توسعه کالبدی، اقتصادی، اجتماعی در محدوده شهر و اطراف آن به وجود آمده است و وظیفه آن برآورده ساختن نیازهای مشترک شهروندان بوده که هر کدام از افراد به تنهایی قادر به برآورده ساختن آنها نیستند. این سازمان ها (شهرداری ها) زمانی در رسیدن به اهداف خود و حفظ تعادل بین نیازهای حال و آینده موفق خواهند شد که شهروندان از عملکرد سازمانی رضایت کامل داشته باشند. رضایت شهروندان موجب خواهد شد که آنها در انجام امور و مسئولیت ها حضور فعال داشته باشند و مشارکت شهروندی به عنوان محور اصلی تصمیم گیری مد نظر قرار گیرد. زیرا که عدم رضایت اجتماعی اکثریت شهروندان و یا قشر قابل توجهی از آنها برای هر نظم اجتماعی و عملکرد سازمانی خطرناک است. در این مطالعه نقش اطلاع رسانی و آگاهی از عملکرد شهرداری بر میزان رضایتمندی شهروندان شهر مشهد مقدس بررسی میشود و نکات و عوامل مهمی که میتوانند در رابطه با عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی داشته باشند، شناسایی می گردند. بعبارتی دیگر رضایت بخشی عملکرد شهرداری در حوزه های مختلف مدیریت شهری مانند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی با توجه به اطلاعات شهروندان و با استفاده از تکنیک های آماری مورد ارزیابی قرار می گیرد، به طوری که یافته های پژوهشی حاضر می تواند مدیران روابط عمومی شهرداری مشهد را در بالا بردن رضایت مندی شهروندان و افزایش مشارکت مردمی در اجرای طرح های عمرانی، فرهنگی، ارائه خدمات شهری وغیره یاری رساند.

کلمات کلیدی

, رضایتمندی شهروندان , شهرداری , عملکرد شهرداری , آگاهی از عملکرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065814,
author = {علی حامد مقدم and مجدی, علی اکبر and حسنی درمیان, غلامرضا and رضا مشرف},
title = {بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد وعوامل موثر بر آن با تاکید بر آگاهی از عملکرد},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی معماری و شهر سازی اسلامیو ترسیم سیمای شهر پایدار},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {رضایتمندی شهروندان ، شهرداری ، عملکرد شهرداری ، آگاهی از عملکرد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد وعوامل موثر بر آن با تاکید بر آگاهی از عملکرد
%A علی حامد مقدم
%A مجدی, علی اکبر
%A حسنی درمیان, غلامرضا
%A رضا مشرف
%J اولین کنفرانس ملی معماری و شهر سازی اسلامیو ترسیم سیمای شهر پایدار
%D 2014

[Download]