پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (11), شماره (4), سال (2016-12) , صفحات (7-39)

عنوان : ( بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران )

نویسندگان: حمیدرضا محمدی , سیدمحمدعلی تقوی , مهدی نجف زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه منازعه تمدن¬ها از جمله نظریات حوزه سیاست بین¬الملل است که مورد توجه بسیار پژوهش‌گران و کارگزاران سیاسی در سطح جهانی قرار گرفته است. در این پژوهش، بازتاب نظریه منازعه تمدن¬ها در میان گروه¬های سیاسی و روشنفکران دانشگاهی ایرانی مورد بررسی واقع شده است. تحلیل بازتاب این نظریه در ایران می‌تواند نشانه¬هایی برای شناخت جهت¬گیری¬های ایرانیان بخصوص در باب نحوه تعامل با غرب در اختیار ما قرار دهد. بدین ترتیب پرسش این پژوهش آن است نظریه منازعه تمدن‌ها چه واکنش‌هایی در میان گروه‌های سیاسی و محافل آکادمیک ایران برانگیخت. فرضیه پژوهش آن است که نظریه منازعه تمدن‌ها موجب موضع¬گیری متفاوت گفتمان¬های سیاسی رقیب در ایران شد به نحوی که یکی آن را مؤید ضرورت منازعه با غرب و دیگری آن را مؤید ضرورت تنش زدایی در روابط با غرب شمرد. در این پژوهش با ارجاع به اظهارنظرهای شخصیت¬ها و افراد وابسته به دو جناح سیاسی موجود در ایران و نیز پژوهش‌گران دانشگاهی علوم سیاسی و روابط بین¬الملل در مورد نظریه منازعه تمدن‌ها و شاخص¬سازی از این نظرات، تلاش می‌شود تا پاسخ سوال پژوهش یافته شود.

کلمات کلیدی

, نظریه منازعه تمدن‌ها, اصول‌گرایان, اصلاح‌طلبان, ایران, اسلام و غرب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065834,
author = {محمدی, حمیدرضا and تقوی, سیدمحمدعلی and نجف زاده, مهدی},
title = {بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2016},
volume = {11},
number = {4},
month = {December},
issn = {1735-790X},
pages = {7--39},
numpages = {32},
keywords = {نظریه منازعه تمدن‌ها، اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان، ایران، اسلام و غرب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران
%A محمدی, حمیدرضا
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%A نجف زاده, مهدی
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 1735-790X
%D 2016

[Download]