علوم آماری ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (101-118)

عنوان : ( توسیع ایده آنتروپی ماکسیمم برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته )

نویسندگان: منیژه صانعی طبس , غلامرضا محتشمی برزادران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنتروپی رنی ماکسیمم و آنتروپی تی سالیس ماکسیمم توسیع ایده آنتروپی ماکسیمم به رده بزرگتری از آنتروپی شانون است. در این مقاله ضمن معرفی آنتروپی رنی ماکسیمم به برخی از توزیع های خاص که آنتروپی رنی را ماکسیمم می کند، اشاره می شود. توزیع های دارای آنتروپی رنی ماکسیمم به شکل توزیع های توانی هستند. برخی از ویژگی های توزیع های توانی ارائه و نمایش جدیدی از آنتروپی رنی حاصل می شود. به بحث مینیمم اندازه اطلاع رنی اشاره و در این زمینه نیز نکاتی مطرح گردیده است. همچنین شکل دیگری از اندازه اطلاع رنی به دست می آید. در ادامه کاربری اقتصادی از آنتروپی رنی ماکسیمم بررسی و ضمن یادآوری اندازه اطلاع سیزار، فرم کلی توزیع های مینیمم کننده این اندازه اطلاع تعمیم یافته نتیجه گیری می شود.

کلمات کلیدی

, آنتروپی ماکسیمم, آنتروپی رنی ماکسیمم, آنتروپی تی سالیس ماکسیمم, مینیمم اندازه اطلاع رنی. ١
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065837,
author = {صانعی طبس, منیژه and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {توسیع ایده آنتروپی ماکسیمم برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2017},
volume = {11},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-8183},
pages = {101--118},
numpages = {17},
keywords = {آنتروپی ماکسیمم، آنتروپی رنی ماکسیمم، آنتروپی تی سالیس ماکسیمم، مینیمم اندازه اطلاع رنی. ١},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسیع ایده آنتروپی ماکسیمم برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته
%A صانعی طبس, منیژه
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2017

[Download]