دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فنآوریهای نوین , 2017-12-14

عنوان : ( رویکرد نوین برای سنتز نانوذرات آلومینا و الیاف نانوساختار آلومینا )

نویسندگان: عطاءاله کامیابی گل , الهام کمالی حیدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بیان رویکرد نوین و کم هزینه برای سنتز نانوذرات آلومینا با خلوص بالا و همچنین الیاف پیوسته آلومینا با حفرات در ابعاد نانومتر پرداخته شده است. پایه روش سنتز بیان شده بر مبنای آمالگاماسیون آلیاژ آلومینیوم در حضور فلز جیوه میباشد. نانوذرات و الیاف نانوساختاری تولید شده با این روش بوسیله پراش اشعه آنالیز گردیده و خلوص و ریزساختار آلومینای سنتز شده تایید EDS ایکس و میکروسکوپ الکترونی مجهز به گردیده است.

کلمات کلیدی

, آلومینا, سنتز, نانوذرات, الیاف نانوساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065857,
author = {کامیابی گل, عطاءاله and کمالی حیدری, الهام},
title = {رویکرد نوین برای سنتز نانوذرات آلومینا و الیاف نانوساختار آلومینا},
booktitle = {دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فنآوریهای نوین},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلومینا، سنتز، نانوذرات، الیاف نانوساختار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکرد نوین برای سنتز نانوذرات آلومینا و الیاف نانوساختار آلومینا
%A کامیابی گل, عطاءاله
%A کمالی حیدری, الهام
%J دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فنآوریهای نوین
%D 2017

[Download]