دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فنآوریهای نوین , 2017-12-14

عنوان : ( سنتر فریت نیکل مزوپور به عنوان آند در باتری های یون لیتیومی با ظرفیت بالا )

نویسندگان: الهام کمالی حیدری , عطاءاله کامیابی گل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش فریت نیکل نانوساختار با استفاده از روش قالب سخت سنتز شد. برای این منظور ابتدا سیلیکای مزوپور با سنتز شده و سپس به روش شیمیایی یون های آهن و P به روش قالب نرم، در حضور کوپلیمر 123 SBA ساختار 15 در دمای NaOH نیکل در ساختار آن وارد شده و سپس در دمای 600 درجه سانتیگراد کلسینه شد. در پایان با استفاده از مزوپور حاصل گردید. ماده سنتز شده به عنوان اند در باتری های یون NiFe2O حذف شده و 4 SiO 40 درجه، قالب 2 لیتیومی استفاده شد. مشخصه یابی میکروسکوپی و فازی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری و آنالیز پراش اشعه با سلختار مزوپور زا نشان می دهد. نتایج تست های باتری همچنین نشان میدهد که NiFe2O ایکس تشکیل فاز خالص 4 mAh g- 100 همچنان ظرفیت 1 mA g- الکترود ساخنه شده بعد از 100 سیکل شارژ و دشارژ در دانسیته جریان 1 530 را نشان می دهد که در بسیار بالاتر از نمونه غیر متخخل است.

کلمات کلیدی

, سنتز, فریت نیکل, مزوپور, باتری یون لیتیومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065858,
author = {کمالی حیدری, الهام and کامیابی گل, عطاءاله},
title = {سنتر فریت نیکل مزوپور به عنوان آند در باتری های یون لیتیومی با ظرفیت بالا},
booktitle = {دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فنآوریهای نوین},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنتز- فریت نیکل- مزوپور- باتری یون لیتیومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتر فریت نیکل مزوپور به عنوان آند در باتری های یون لیتیومی با ظرفیت بالا
%A کمالی حیدری, الهام
%A کامیابی گل, عطاءاله
%J دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فنآوریهای نوین
%D 2017

[Download]